Viktigt med vitbok och ursäkt för kyrkans roll i häxprocesserna

Maria Stade diakon

En signal och påminnelse om att vi aldrig rättfärdigar våld och förtryck i Guds namn, varken historiskt, nu eller i framtiden.

Svenska kyrkan bör ta ansvar för sitt agerande under häxprocesserna och arbeta fram en vitbok i syfte att upprätta de som oskyldigt drabbades av oförsvarbara kränkningar, våldshandlingar och bestialiska mord. De ofattbara handlingar som utfördes i kyrkans namn i Sverige ska erkännas för vad de var, inte gömmas undan och glömmas bort på grund av att häxprocesserna skedde i hela Europa och att tid förflutit sedan dess. Tiden läker inte alla sår. En vitbok och tydlig ursäkt centralt från kyrkan skulle vara en signal och påminnelse om att vi aldrig rättfärdigar våld och förtryck i Guds namn, varken historiskt, nu eller i framtiden.

Våld, hot och kränkningar mot kvinnor är en del av det svenska samhället. Så har det varit så länge vi kan minnas. Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller ökad medvetenhet om alla människors lika värde. Men trots förbättrad lagstiftning, insatser från myndigheter, ideella organisationer med flera fortsätter det oerhört destruktiva våldet århundrade efter århundrade och drabbar oräkneliga kvinnor, deras barn och omgivning. Trauman ärvs och förs vidare till kommande generationer så länge vi inte på allvar gör upp med vårt förflutna och ser hur det genomsyrar nuet.

Vi har på många sätt normaliserat och internaliserat ett djupt liggande kvinnoförakt i stora delar av vårt samhälle. Kyrkan har varit och är delansvarig i detta förkastliga beteende. I allt från fortsatt ojämlika löneskillnader mellan kvinnor och män till dödligt kvinnovåld uttrycker sig ett nedvärderande av kvinnan på olika sätt i samhället. Vi förfäras över medias rapporter om hur kvinnor misshandlas, våldtas och mördas utan att reflektera djupare över orsakerna i den allmänna debatten. Förlegade könsrollsmönster där kvinnors människovärde nedvärderas behöver identifieras där de finns och förändras i grunden i en pågående process. Här bör Svenska kyrkan konsekvent ta sin del av detta ansvar.

Som diakon möter jag dagligen kvinnor som utsätts för hot och våld och ser de fasansfulla följder det innebär för kvinnorna och deras omgivning. Nedärvt kvinnoförakt präglar oss ofta omedvetet och motverkar det konstruktiva förändringsarbete som görs och som behöver accentueras ytterligare. Människors liv och framtid står bokstavligt talat på spel. En förutsättning för någon som helst långsiktig förändring till det bättre är att vår kollektiva medvetenhet höjs vad gäller bakomliggande orsaker till kvinnoförtryck. Kyrkans vitbok gällande häxprocesserna kan vara en del av samhällets totala självrannsakan i ämnet.

En ursäkt från kyrkan äger aktuell mening och angelägenhet. Alla kvinnor berörs av den historia vi delar, barn ärver sina föräldrars sår och vissa män för vidare destruktiva mönster. Vi är alla drabbade här och nu av det historiska kvinnoförtrycket. Vi är också alla mottagare av en eventuell central ursäkt och vitbok från Svenska kyrkan gällande häxprocesserna.

Maria Stade
diakon

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Kerstin Wimmer
Tack Maria, våra inlägg kompletterar varandra! Hoppas att ditt inlägg också kommer i papperstidningen nästa vecka.