Församlingsliv

Medeltida logotyper är Claus intresse

Ett varumärke, en logotyp – med rötter i 1100-talet. Det är biskoparnas vapensköldar. En som har utformat flera av de senaste decenniernas biskopsvapen är Claus Berntsen.

Biskopsvapen förenar två av Claus Berntsens intressen: teologi och heraldik, läran om vapensköldar. Inom Svenska kyrkan fanns en tradition sedan medeltiden som nästan fallit ur bruk. Claus Berntsen framhåller den insats hans föregångare Bengt Olof Kälde och Jan Raneke gjorde för att biskoparna på 60-talet återupptog seden att utforma ett eget vapen som stiftsbiskop.

Förr underströk ett vapen bärarens status, rang och maktanspråk. En privatperson kan också skaffa sig ett vapen. Men varför? Att de helt enkelt är vackra är ett viktigt skäl.

– Men vapnet är också en grafisk presentation, det talar om vem man är, ens släkt. Det var ett mycket tidigt varumärke eller logotyp.

Inom kyrkan kan sådan utsmyckning tyckas onyttig.

– Det finns så mycket i kyrkan som kan tyckas överflödigt, men vi förskönar exempelvis liturgin genom mässkrudar för att genom det lyfta upp och förhärliga Gud. Samma syfte syns i många biskopars vapen och valspråk: man vill peka på Jesus och Gud. Då är vapnet ett ypperligt medel.

Vapen som utformas i dag säger gärna något om bärarens namn, släkt, yrke och intressen. På samma sätt ska biskopens vapen berätta vem biskopen är, numera har de teologiska motiveringar och fungerar ofta som programförklaringar.

Svenska kyrkans biskopsvapen följer heraldikens regler. Dessutom är de ofta fyrdelade, där två fält innehåller ett motiv från stiftets vapen, två har ett personligt motiv.

– Det är en vacker symbolik, att biskopen är så nära knuten till sitt stift att han eller hon är ”gift” med sitt stift, och med Kristus.

Den som ska utforma ett biskopligt vapen måste kunna både heraldik och teologisk symbolik. Claus Berntsen är aktiv inom Svenska heraldiska föreningen, där man byggt upp en kyrkoheraldikgrupp. Han har dessutom bidragit när närmare femton biskopar utformat sina vapen.

På frågan om något extra välutformat lyfter han fram Sven Bernhard Fasts privata vapen. Där syns ett blått skepp krönt med ett kors, mot en bakgrund i silver.

– Fasts vapen är väldigt vackert, enkelt samtidigt som det säger mycket om vem han är som person.

Fakta: Claus Berntsen

Gör: teol kand, prästkandidat för Visby stift, heraldiker

 

Ålder: 38 år

 

Bor: Lund

 

Familj: singel, föräldrar och bror

 

Aktuell som: har medverkat till 10-15 biskopsvapen

 

Läs mer: Claus Berntsens uppsats Det moderna biskopsvapnet i Svenska kyrkan – identifikationsmärke, teologisk programförklaring, eller båda?

Cecilia Jaensson Wallander

cecilia.jaenssonwallander@kyrkanstidning.se