Åldersgräns på 18 år gäller inte församlingsråd

Johan Bagge Ordförande kyrkorådet  Östra Vikbolandets pastorat

Dags att se över vilka ålderskrav det egentligen är som gäller

Vi har i pastoratet en församlingsmedlem som är 16 år, intresserad och aktiv i kyrkan. Hon siktar på en framtid som diakon. Jag har frågat om hon skulle vilja sitta i församlingsrådet. Jodå, det kunde ju vara kul och intressant.

Jag tänker mej rubriker som ”Sveriges yngsta medlem i församlingsråd…” och liknande. Det skulle klinga bra. Svenska kyrkan lider ju tyvärr inte av övertyngd mot ungdomligheten. Kan vi få in fler tonåringar i vår verksamhet vore vi lyckliga.

Men då uppstår frågan. Ålder? De jag har frågat har svaret snabbt klart, 16 år för att rösta och 18 år för att väljas. Jaha, vad synd då är det ju kört?

Fast så enkelt är det inte. Jag har roat mej med att läsa vad som verkligen står i Kyrkoordningen (KO 2021). 33 kap 4 § anger (sid 111) Valbar till uppdrag som förtroendevald är den som tillhör Svenska kyrkan, är döpt och fyller 18 år senast på dagen för valet. Klart som korvspad?

Nej, för 33 kap 1 § (sid 110) definierar Med förtroendevald avses i denna kyrkoordning de personer som vid kyrkliga val har utsetts…

Att man med kyrkliga val avser de som står på nomineringsgruppernas valsedlar som sedan stoppas i en valurna framgår tydligt av inledningen till Nionde avdelningen sista stycket (sid 135)Dit hör rätten till fria val som ger möjlighet för var och en att med lika rösträtt välja enligt sin egen övertygelse.

Jag menar alltså att åldersgränsen 18 år för valbarhet, åtminstone på församlings/pastoratsnivå endast gäller kyrkofullmäktige men däremot varken kyrkoråd eller församlingsråd. De ledamöterna behöver inte ha stått på en valsedel eftersom de väljs av fullmäktige. Då uppfylls alltså inte kravet (sid 135) att ha utsetts efter …fria val som ger möjlighet för var och en... Alla församlingsmedlemmarna har ju inte haft möjlighet att utse de som sitter i kyrkorådet eller församlingsrådet. De är alltså per definition inte förtroendevalda.

En extra krydda är att en kyrkvärd, som enligt 4 kap 19 § (sid 35) väljs av kyrkoråd eller församlingsråd, ”bara” ska ha fyllt 16 år. Trots att kyrkvärdarna är lika mycket (eller lika litet) förtroendevalda som kyrkorådet.

Det är klart jag förstår bakgrunden till 18-årsgränsen, att en person skall vara myndig och rättskapabel att fatta ekonomiska beslut. Men jag tycker inte det ska innebära att vi utestänger en grupp, de under 18 år, även från församlingsråden. Visserligen får var och en nominera kandidater till församlingsrådet, men det är ändå fullmäktige som utser. Inte genom fria val.

Så jag föreslår…

• Benämningen förtroende vald reserveras för de som enligt KO verkligen är det, nämligen de som stått upptagna på en valsedel och därefter valts in i kyrkofullmäktige.

• Återuppliva den gamla fina titeln lekman, den har ju funnits sedan urkyrkan. Den är visserligen inte könsneutral, men det är ju inte riksdagsman eller talman heller. Ordet lek kanske leder tankarna åt fel håll, men som jag förstår av Wikipedia kommer det av grekiskans laikos ”som tillhör folket”, och det är någonting annat än lek och upptåg. Lekman är den som inte är förtroendevald enligt ovan.

• Fastställ att ledamot i kyrkoråd (liksom i fullmäktige) måste ha fyllt 18 år.

• Tydliggör att det inte finns ålderskrav på ledamot i församlingsråd, eller sätt kravet vid 16 år, som för kyrkvärd.

Vad säger kyrkojuridiskt sakkunniga?

Johan Bagge
Ordförande kyrkorådet 
Östra Vikbolandets pastorat

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.