Stiftsstyrelsen förstår inte biskopens roll och funktion

Initiativtagare till gruppen Vigningstjänsten i Härnösands stift som stödjer biskop Eva Nordung Byström

Allt pekar på att man söker avsätta en biskop i strid med kyrkoordningen, i strid med fackförbunden, i strid med det stora förtroendet biskopen har, och på skäl som inte kan anses vara välgrundade.

För över två veckor sedan lämnade stiftsstyrelsen besked om att de inte längre har förtroende för biskop Eva som är ordförande i stiftsstyrelsen med ansvar för ledning och tillsyn. Ett besked som mötts av massiv respons till stöd för biskop Eva. Stöd från en mycket stor andel av stiftets diakoner, präster och antagna kandidater, från Svenska kyrkans ungas distriktsstyrelse inom Härnösands stift, från ett flertal församlingar, från många fler anställda och engagerade i stiftets församlingar och även från samtliga skyddsombud på stiftskansliet.

Nu har stiftsstyrelsen gått ut med ett pressmeddelande utifrån sitt senaste sammanträde, där biskop Eva uppmanas avsluta sin anställning, samt att man är beredd att säga upp henne om så inte sker.

Anledningen som hänvisas till är samarbetssvårigheter mellan biskopen, som även är ordförande i stiftsstyrelsen enligt kyrkoordningen, och resterande styrelsen. Ett beslut som inte var enhälligt, och i vilket biskopen inte själv deltog. Denna situation är oerhört märklig och pekar på tre saker.

För det första visar stiftsstyrelsen nu klart och tydligt att man inte förstår biskopens roll och funktion. Man betraktar biskopen som vilken medarbetare som helst, och inte som den kyrkoordningen konstaterar äger att ”leda och utöva tillsyn”. Att söka avsätta en biskop för att man inte accepterar dennes rätt att leda enligt kyrkoordningen, eller dennes rätt att enligt kyrkoordningen utöva tillsyn som även omfattar stiftsstyrelsens arbete, är helt i strid mot kyrkans ordning. Biskopen är den som sätter agendan i ett stift, och det är något en stiftsstyrelse måste förhålla sig till.

För det andra är biskopen vald för sitt uppdrag i enlighet med kyrkoordningen av både vigningstjänsten och förtroendevalda i stiftet. Stiftsstyrelsen äger därmed inte att avsätta en demokratiskt vald biskop, lika lite som att biskopen äger att avsätta ledamöter i stiftsstyrelsen.

Stiftsstyrelsen äger inte ens att utöva tillsyn på en vald biskop enligt kyrkoordningen. Detta uppdrag ligger på biskopskollegiet och ansvarsnämnden för biskopar. När man försöker utöva tillsyn och ta åtgärder mot en biskop går man således helt utanför sitt mandat, återigen i strid med kyrkans ordning.

För det tredje pekar en av reservationerna mot stiftsstyrelsens beslut på det som samtliga fack och skyddsombud redan påpekat i skrivelser till arbetsmiljöverket och stiftsstyrelsen: att det inte finns någon saklig grund för uppsägning av biskop Eva. Inga skriftliga underlag finns. Ingen konsekvensanalys av beslutet har gjorts. Inget samråd med biskopskollegium eller ansvarsnämnden har rapporterats. För att kunna verkställa en uppsägning på så svaga grunder så måste stiftsstyrelsen kunna visa på mycket grava fel i tjänsten. Om sådana skäl inte anges i annat än vaga formuleringar så finns det all anledning att starkt ifrågasätta detta beslut, liksom förtroendet för stiftsstyrelsen.

Det här är en fråga som absolut behöver mer genomlysning. Allt pekar på att man söker avsätta en biskop i strid med kyrkoordningen, i strid med fackförbunden, i strid med det stora förtroendet biskopen har, och på skäl som inte kan anses vara välgrundade. Vår uppmaning till stiftsstyrelsens är nu: Våga tro försoning och backa, eller ställ era platser till förfogande. För om man inte är villig att samverka med den som är demokratiskt vald att leda och utöva tillsyn, då går man.

Initiativtagare till gruppen Vigningstjänsten i Härnösands stift som stödjer biskop Eva Nordung Byström

Komminister Ulf Söderlind
Arnäs, Gideå och Trehörningsjö pastorat

Präst Kerstin Strömberg
Jämtland

Kyrkoherde Andreas Sundström
Sköns församling

Diakon Tova Hellström
Själevad, Mo och Björna pastorat

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Kerstin Pilblad
Stiftsstyrelsen agerar mot Kyrkoordningen. Biskop Eva är vald, biskopsvigd och välsignad!