De får årets kulturstipendier från Svenska kyrkan

Övre raden: Henrik Dahlgren, Mara Lee, Ylva Ceder. Undre: Joel Danielsson, Marcus Carlsson, Potatopotato. T h: Scenkonstprojektet Morfar Prosten. Foto: Sofie Leifsdotter, Cecilia Järdemar, Privat, Jonas Kündig och Johanna Larsson Pinedo

Ett körverk på temat psykisk ohälsa bland unga. En elektromusikalisk scenversion av boken Morfar Prosten. Det är två av projekten som hedras med årets kulturstipendier från Svenska kyrkan.

Sex personer får stipendium inom fem kategorier, vilket betyder att fem får 100 000 kronor var. Utom två som utses inom samma kategori och därmed delar på pengarna. De som belönas med stipendier i år är:

Musik: Henrik Dahlgren. Musiker och kompositör som får stipendiet för projektet I am, I am, I am. Han skriver verket för den unga manskören Svanholm Singers under ledning av Sofia Söderberg. ”Genom detta stipendium ställer sig Svenska kyrkan nära och vandrar bredvid unga människor med psykisk ohälsa”, står det i motiveringen.

Film: Marcus Carlsson. Film- och teaterregissör som planerar filmen Biodlaren ”om livet före döden i de relationer som betyder allra mest och om svårigheten att tala uppriktigt om sjukdom och död”.

Bildkonst: Ylva Ceder. Konstnär som skapar projektet Rum. Det handlar om målningar av kyrkans, naturens, moskéns och synagogans rum där andlighet, kraft och eftertanke smälter samman.

Bildkonst: Joel Danielsson. Konstnär som får stipendiet för installationen Havsbotten. Ett stort trägolv att både se och gå på. Enligt motiveringen påminner hans konstnärskap om skapelsens rikedom. Han bidrar också till att öka den kroppsliga och intuitiva förståelsen för komplexa frågor.

Scenkonst: Potatopotato. Ett experimentellt scenkonstkollektiv som får stipendium för Morfar Prosten. Det blir en elektromusikalisk produktion som blandar tradition och nya former samt undersöker de ceremoniella likheterna mellan gudstjänst och dj-konsert.

Litteratur: Mara Lee. Författare och professor i konstteori som premieras för projektet Godheten. Hon tänker undersöka medlidandets natur och ställer frågor bland annat om hur man räddar en medmänniska som inte vill bli räddad.

Stipendierna brukar delas ut med tal och blommor under kyrkomötet. Men eftersom detta inte hålls under normala former 2020, kommer det i stället att ordnas en digital ceremoni för stipendiaterna senare i höst.

Många fler än vanligt sökte kyrkans kulturstipendium i år, 677 jämfört med genomsnittet på 450.

- Sannolikt hänger det samman med coronapandemin och det vakuum mycket av kulturlivet befunnit sig i sedan i mars, säger Charlotte Wells, handläggare för kulturfrågor på kyrkokansliet i Uppsala.

Brita Häll