Bibelsällskapets stora pris till EFS-profil

LarsOlov Eriksson, prisad för sitt bibelarbete.

Bibelpriset 2020 går till författaren och docenten LarsOlov Eriksson, Uppsala.

Prismotiveringen börjar: ”Lars-Olov Eriksson tilldelas Svenska Bibelsällskapets bibelpris 2020 för ett långt och omfattande arbete med att göra Bibelns budskap tillgängligt och begripligt i vår tid”.

LarsOlov Eriksson är född 1950 och uppvuxen i Gummarksnoret utanför Skellefteå. Han har i princip hela sitt yrkesverksamma liv varit knuten till Johannelunds teologiska högskola i Uppsala som lektor och under en tid även skolans rektor.

Han är docent i Gamla testamentets exegetik och har skrivit en rad böcker i teologi och exegetik. Sedan han 1982 var med om att starta bokverket Kommentar till Nya testamentet (KNT) har han varit den drivande kraften för detta moderna och spridda kommentarverk där hittills 25 volymer utkommit. Han är prästvigd och har under långa perioder varit ledamot och ordförande i EFS styrelse.

– Jag har varit bibellärare i mer än femtio år. Jag har forskat i Bibeln, skrivit kommentarer och artiklar. Över huvud taget har Bibeln funnits där som en självklar del av mitt liv, och jag kan fortfarande glädjas åt att upptäcka nya saker när jag läser. Det gäller både när jag studerar och forskar och när jag läser Bibeln för min egen uppbyggelse eller inför predikan, säger LarsOlov Eriksson i ett pressmeddelande där priset tillkännagavs.

Trots detta kom priset som en fullständig överraskning för pristagaren. Men han ser priset som en sporre för att fortsatt vara verksam inom sitt område.

– Kanske kommer det att innebära att jag vill skriva ytterligare något. Det kommer i alla fall att innebära att jag – så länge tid och kraft tillåter – vill fortsätta att undervisa, predika och skriva om Bibeln. Priset blir på så sätt en inspiration att inte lägga av det aktiva bibelarbetet.

Priset delades ut i måndags och består av ett originalkonstverk med anknytning till en bibeltext samt en jubileumsbibel med Rembrandtillustrationer. Pristagaren får också ett stipendium i form av en veckas helpension vid Sigtunastiftelsen.

Per-Erik Lund