Pehr Stenbergs levernesbeskrivning borde bli film

Mikael Mogren läser en självbiografi från 1700-talet och får personlig kontakt. Foto: Johanna Norin

Nu har det hänt igen. Jag har upplevt nära umgänge med en person som är död sedan länge. Det är Pehr Stenbergs levernesbeskrivning som har blivit renskriven, kommenterad och utgiven.

Västeråsbiskopen Mikael Mogren har läst 1700-talsprästens ovanliga självbiografi.

Det är inte ofta jag har upplevt direktkontakt med sedan länge döda individer. Några få gånger har det glimmat till i böcker som jag har läst. I läsningen av Jesper Swedbergs levernesbeskrivning tyckte jag plötsligt att jag kände den gamle Skarabiskopen.

Läsningen av Årstafruns dagböcker var som att umgås med en kvinna i grannskapet. Moraprosten Jakob Boëthius självbekännelser genomlyser det som fanns under huden på en kämpande broder som delade sin oro och sina tillkortakommanden med oss, vi som lever tre hundra år senare.

Nu har det hänt igen. Jag har upplevt nära umgänge med en person som är död sedan länge. Det är Pehr Stenbergs levernesbeskrivning som har blivit renskriven, kommenterad och utgiven.

Fem tusen handskrivna sidor är efterlämnade av komminister Stenberg som tjänstgjorde i både Umeå stadsförsamling och Umeå landsförsamling. I landsförsamlingen var han också född, den 18 december 1758 på ett hemman i byn Stöcke. Där växte han upp tillsammans med 13 syskon.

För den som vill lära känna en ganska vanlig präst under upplysningstiden är det här ett portalverk.

Stenbergs liv var inte himlastormande. Snarare var han blyg, vetgirig och av allt att döma rätt detaljorienterad. Föräldrarna drömde om att han skulle bli tulltjänsteman, som sin farbror i Ratan, men i stället blev han präst.

Som komminister i Umeå samlade och undersökte han växter och han förtecknade umemålets ord och grammatik. Det som kan verka ha varit livets stilla lunk rymde ändå sin dramatik: Han kunde inte gifta sig med sin stora kärlek utan friade till sin hushållerska. När han tidigt blev änkling återvände han till den första kvinnan och då blev hon hans andra hustru.

Fredrik Elgh, Göran Stenberg och Ola Wennstedt vid Umeå universitet heter utgivarna och de har gjort en gigantisk insats. För den som vill lära känna en ganska vanlig präst under upplysningstiden är det här ett portalverk.

Kyrkohistoriker, filmskapare, liksom pjäs- och romanförfattare har framför sig att lära känna Stenberg och hans familj. Från Pehr Stenbergs levernesbeskrivning kommer de ha mycket att hämta.

Mikael Mogren
biskop i Västerås stift

Fakta:

BOK

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Av honom själv författade på dess lediga stunder.

Utgiven av Fredrik Elgh, Göran Stenberg, Ola Wennstedt.

Forskningsarkivet vid Umeå universitet, Umeå, fem band, 2014–2018