Se Människan tänker nytt i år igen – hybridmässa i Göteborg

På Se Människan-scenen 2018 samtalade författaren Erika Petersson med prästen Ludvig Lindelöf. Foto: Per-Erik Lund

Ännu en annorlunda bokmässa blir det. I år får en mindre publik finnas på plats, men tyngdpunkten kommer att ligga på det digitala. Svenska kyrkans ambitioner är däremot lika höga som alla tidigare år.

– Det känns bra att vi har ett väldigt bra program. Av alla 340 förslag har vi fått fram 68 författarsamtal på scenen med stor bredd. Sen känns det annorlunda att vi är i Svenska mässans lokaler men att det inte kommer att se ut och vara som en vanlig bokmässa, säger Mikael Ringlander, programchef för Se Människan.

Hela bokmässan 2021 kallas för hybridmässa, vilket betyder att man sänder boksamtal och seminarier digitalt bakom betalvägg och har plats för ett mindre antal besökare. Alla samtal kommer att ske inom fyra väggar med ett kontrollerat in- och utsläpp av deltagare och publik.

– Vi brukar ju ha Se Människans scen öppen mot gången, vilket har gjort det till en plats även för väldigt många människor att mötas.

Två större seminarier ordnar Se Människan på Världskulturmuseet i Göteborg. Det ena handlar om kyrkornas kamp för mänskliga rättigheter. Där deltar Thabo Makgoba, Desmond Tutus efterträdare som ärkebiskop i Sydafrika, hans svenska motsvarighet Antje Jackelén och Håkan Juholt, Sveriges ambassadör i Sydafrika. Moderator är Maria Bard från Act Svenska kyrkan som är medarrangör.

– I den svenska kyrkliga debatten kallar man det för vänstervridet att vara engagerad i samhällsfrågor. Men när Desmond Tutu engagerade sig utifrån evangeliet och tron beskylldes han inte för att vara vänsteragitator, säger Mikael Ringlander.

– Trots sina nära band till Nelson Mandela, förbjöd han präster att gå med i ANC. Han motiverade det med att präster ska stå fria och kunna kritisera, och då kan man inte tillhöra något parti.

Även det andra seminariet knyter an till den samtida debatten. Under rubriken ” Du blir vad du säger – om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal” möts Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN, och ärkebiskop Antje Jackelén.

Utanför mässhallen, i Göteborgs domkyrka, visas också två fotoutställningar. En som uppmärksammar Desmond Tutu som fyller 90 i höst och en med natur- och djurfoton från Martin Modéus, biskop i Linköpings stift.

Fakta: Se Människan 2021

En av Svenska kyrkans största årliga kultursatsningar. Pågår i år torsdag den 23 september–söndag den 26 september.

Programmet finns att läsa och digitala pass att köpa via svenskakyrkan.se/bokmässan.

Från den 26 oktober kommer alla Se Människans samtal att kunna ses gratis på Youtube.

Morgonmeditationer av Patricia Tudor Sandahl, författare och psykolog, (torsdag–fredag) och Göran Greider, författare (lördag–söndag).

Söndag klockan 11 i radions P1 sänds den litterära gudstjänsten med temat försoning. Medverkande bland andra författare Elin Anna Labba, författare och biskop Eva Nordung Byström.

Brita Häll