inger thörnqvist
Vad Modéus vill ha sagt, är det inte att det som krävs av den kristne är en intention att tro, resten hjälper Gud till med, inte prästen. SOLA GRACIA!
Andreas Nilsson
Jag tror att det är ett misstag att försöka poängsätta graden av proklamation eller att fixera en tänkt poäng. Mig förefaller det som att det nu är den redan existerande arsenalen av frågor och funderingar som relateras direkt till kyrkans år. Det uppfattar jag som ett vida större steg än själva formulerandet av frågorna eller svaren. Klimax i det imponerande kompositionen pekar trots allt i första hand mot appendixet - att fira gudstjänst. Intrycket är att mycket skrivits om organisation och motivation. Här får läser hjälp att aktivera sin reflektion i förhållande till kyrkans gudstjänst och år. Det finns sannerligen inte för många sådana titlar tillhands för den ovane som frågar sig vad gudstjänst kan vara. Tack för arbetet att skriva och ge ut detta kyrkliga bollplank.