Fortsatt stort förtroende för Svenska kyrkan

Jonas Lindberg  gästledarskribent
Södertälje kyrkogård. Foto: Monika Nilsson

I en tid och ett land där kompetens i religionsfrågor är en bristvara är Svenska kyrkan fortsatt en viktig resurs för stat, regioner och kommuner

Kyrkans Tidning skriver i det här numret om en ledarkrönika i Upsala Nya Tidning, där Svenska kyrkans ansvar för större delen av det svenska begravningssystemet ifrågasätts. Ledarskribenten påstår bland annat att det inte går att veta vad begravningspersonalen gör på sin arbetstid. Det är både osakligt och oförskämt.

Dessutom gör hon sig till talesperson för människor som inte har bett om det och som inte tycks dela hennes åsikt. Om Sveriges muslimer, judar eller hinduer hade haft allvarliga betänkligheter mot att ett annat trossamfund ansvarar för deras begravningsplatser hade det däremot varit problematiskt.

Men i en tid och ett land där kompetens i religionsfrågor är en bristvara är Svenska kyrkan fortsatt en viktig resurs för stat, regioner och kommuner. Det gäller bland annat interreligiösa råd i kommunerna och institutionssjälavården på sjukhus, regementen, i fängelser och häkten.

När samkönade äktenskap infördes 2009 var det få riksdagsledamöter som ifrågasatte kyrkans vigselrätt, trots att Svenska kyrkan då ännu inte var klar med frågan för egen del. Att motionen om begravningsverksamheten, som krönikan bygger på, röstades ner i riksdagen i höstas är ytterligare ett tecken på att förtroendet, med rätta, är fortsatt stort för Svenska kyrkan och att det finns goda skäl till att det fortsätter så.

Jonas Lindberg 

”Men i en tid och ett land där kompetens i religionsfrågor är en bristvara är Svenska kyrkan fortsatt en viktig resurs för stat, regioner och kommuner.

Jonas Lindberg