Storpastoratens ­välmående handlar om relation

Jonas Lindberg gästledarskribent
Jonas Lindberg

"Det är inte orimligt att tänka sig att den formen är det nya normala inom hela Svenska kyrkan på sikt, om inte redan nu", skriver Jonas Lindberg i sin gästledare. Foto: Getty

Stora pastorat är förmodligen normaltillståndet för Svenska kyrkan både nu och på sikt. Men för att de ska fungera som det är tänkt behövs fortsatt arbete, inte minst med de interna relationerna och underifrånperspektivet.

Situationen i Malmö pastorat har återkommit både på nyhetsplats och i debattform i Kyrkans Tidning under flera års tid, nu senast för ett par veckor sedan. Bildandet av en mängd storpastorat 2014, i enlighet med strukturutredningens förslag, blev en utmaning och i flera fall kom sedan kyrkoherden att lämna i förtid. Att Svenska kyrkans största pastorat, Malmö, har haft och har problem är därför inte en unik ­situation.

Åsikterna går uppenbarligen isär bland de inblandade om svar och lösningar i just detta fall och det är därför förmodligen förmätet att försöka servera något sådant såhär på distans också. Men det är åtminstone uppenbart att situationen är kostsam för de närmast drabbade, såväl ekonomiskt som personellt.

Frågan om storpastoraten är dock viktig i mer generell mening. Det är inte orimligt att tänka sig att den formen är det nya normala inom hela Svenska kyrkan på sikt, om inte redan nu. Det finns nämligen konstaterade fördelar i gemensamma bokningssystem, kyrkobokföring och samordnat konfirmandarbete och diakoni, utöver rena ekonomiska nödvändigheter. Men det förutsätter förstås att resten av organisationen fungerar väl också.

I en undersökning av forskarna Ann-Sophie Hansson och Per Hansson 2018 framkom av församlingssammanläggningar har varit mest turbulenta där stora organisatoriska förändringar har skett utan tillräcklig förankring och dialog. De vanligaste bristerna är delaktighet, måltydlighet och ledarskap, vilket bland ­annat yttrar sig i växande administration, dålig arbetsmiljö och en ofta problematisk relation mellan kyrkoherde, församlingsherde och kyrkoråd.

Därför är det kanske inte så överraskande när en tidigare biskop nyligen kommenterade situationen i Malmö med orden ”det handlar inte om organisation utan om relation”. Oavsett om det faktiskt stämmer i det fallet eller inte sätter det fingret på något av det mest centrala. Att det sedan är en komplex uppgift att bygga fungerande relationer inom ledning och med resten av organisationen i ett pastorat med över 500 anställda och därtill ett stort antal förtroendevalda kan dock var och en förstå. Eller för den delen i ett stort glesbygdspastorat, där de fysiska avstånden också kan skapa distans i relationerna.

Det är viktigt att påminna inte minst förtroendevalda, med motsvarande uppdrag inom exempelvis kommunen, att Svenska kyrkan i dag är en ideell organisation. Det betyder bland annat att inte minst personal i församlingsvårdande tjänst i hög grad är sina egna arbetsredskap. Det handlar om personliga värderingar och tro som är sammanvävda med det egna arbetet och det gör att känslan av delaktighet i viktiga beslut är nödvändig för att det ska fungera.

I strukturutredningens betänkande Närhet och samverkan från 2011 hette det bland annat att pastorat inte längre ska ­definieras som kyrkoherdens ansvarsområde, utan som samverkansform för församlingar. Det finns ett underifrånperspektiv i det som kan skapa en bättre maktbalans inom de stora pastoraten och något som därför också kan vara värt att påminna om.

Jonas Lindberg 

Taggar:

Pastorat

Prenumerera på Nyhetsbrev

6 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Mikael Göth, Församlingsherde i Limhamn.
Detta Malmö... Lätt att få känslan av att det är ett dårhus som beskrivs med alla dessa ständigt återkommande artiklar. Dårhus eller ej, men den stora sorgen är att berättelsen om det andra, livet i församlingen, sällan kommer fram. Berättelsen om det det vibrerande församlingslivet där många människor samlas till gudstjänster, där det finns ett dagligt andaktsliv, medarbetare som verkligen på djupet brinner för sitt uppdrag, ideella som lägger ner enormt stort engagemang, att man snubblar över en drös barnvagnar på väg in i församlingsgården, en församlingsgård som de säger får åtta hundra besök i veckan, där det står en kör i varje skrubb, där en mångfald av diakonala initiativ går på alla cylindrar, där människor kommer till tro och fördjupas i sitt lärjungaskap, där kyrkogårdarna är som ankare i en stad som blåser på i ett enormt förändringsvirrvarr, där antalet konfirmander både blir en utmaning och en möjlighet, där det rullar på med ledarskapsprogram för unga ledare, inte bara i en nivå, utan tre, sorgegrupper, dagliga möten och samtal. Klart att det är utmanande med storpastorat, mycket som säkert är skit och pannkaka. Men församlingarna lever. Berätta det någon gång.
Greger
Jonas skriver mycket bra. Men jag tror ändå att vi, för terminologins skull behöver döda storpastoraten. Forskning från vår anglikanska systerkyrka visar att församlingarna i regel mår sämmre om det är många kyrkor/församlingsgemenskaper på en herde - att det ofta är bättre helt utan. Men en nära "församlingsherde" är bästa grunden. Tänk om vi kunde få små arbetslag i små församlingar och en övergripande struktur - stiften/kontrakten som bar det Jonas nämnar (bokning etc.) flytta administrationen upp men makten ner. Nu får vi mellanchefer och mellanchefers mellanchefer. och Herdar som inte känner sin flock - för hur skulle de hinna det?
Sigurd Zetterqvist
Jonas, en nyckelmening i din gästledartext: ".. att Svenska kyrkan idag är en ideell organisation". Följdfråga: Vad var den "igår"? Svar på den frågan formulerades så: "dubbla ansvarslinjen". Ett svar som op-ed i KT valde för npågra nummer sedan och efterlyste en "vettig motionär". Min följdfråga: Hur förlöper då fortsatta debatten på KT ledarredaktion om "storpastorat" utifrån denna polaritet om "Svenska kyrkan"s - ideala respektive röriga - organisationsstruktur? Malmö är i fokus här i spalterna, som du Jonas påpekar. Vad får du fram ifall "Sigtuna" och "Uppsala" pastorat? Det förra med fyra församlingar (fem före pastoratsregleringen 1962) i en "totalekonomisk samfälighet" blir en församling 2002. Det andra, med fem pastorat i en "flerpastoratssamfällighet" blir ett "2014pastorat". Jämför med Gävle flerpastoratssamfällighet som antar formatet "församling med egen ekonomi". Det hade t ex i Sollentuna och Täby valts redan på "dubbla ansvarslinjens" tid. För övrigt blev Sigtuna "storpastorat" redan 1530 - tre församlingar med var sin församlingskyrka beordrades av just firade Gustav Eriksson Vasa att "sammanlysa" sina gudstjänster i "Mariakyrkan".
Per
Det kommer vara fortsatta problem och haverier med storpastorat och jätteförsamlingar antingen tills de drar kyrkan med sig i kollaps, eller modevinden vänder och de som bestämmer får för sig att decentralisering och närhetsprincip ska vara en grej igen.
Håkan
Om administrationen ska flyttas från lokalnivå en - vilket på många sätt är en god tanke - måste dock först tågordningen fixeras: att administrationen följer verksamhetens behov. Administrativa system som styr hur verksamhet görs har vi sett tillräckligt av, och verksamhetsnära administratörer har betydligt lättare att anpassa sig efter verksamhetsbehov än sådana som sitter långt bort.
PH
En viktig aspekt i storpastoratens bildande är att det partipolitiska systemet inte klarar av att upprätthålla sitt eget system. Det finns inte tillräckligt många människor att besätta listorna med. Sedan spelar säkert ett visst kontrollbehov med i bilden också. Men för vanliga församlingsbor är relation mer relevant än administration. Evangeliet behöver förkunnas och levas nära i relation, i små fungerande enheter med korta beslutsvägar utan överbetalda superkyrkoherdar! Ju fortare vi byter kurs, desto bättre! Min f d kyrkoherde sa att det tar väl tyvärr 10-15 år innan man inser misstaget och återgår till mindre strukturer, men då har mycket skada skett under tiden. Gör om och gör rätt!