Talande styrkebesked för Svenska kyrkans episkopala konstitution

Jonas Eek, opinionschef

När Svenska kyrkans Överklagandenämnd till slut yttrade sig över Härnösandgate gav nämnden sitt fulla stöd för kyrkans episkopala linje. Man underkänner stiftsstyrelsens beslut om att köpa ut biskop Eva Nordung Byström och menar att styrelsen i och med beslutet har ”överskridit sina befogenheter”.

Tydligare kan det inte sägas. Eller jo, det kan det faktiskt: ”Stiftet ska anställa den som genom val, utnämning och vigning fått uppdraget som biskop där. Stiftsstyrelsen kan inte anställa någon annan som biskop och har inte ens rätt att besluta om vem som ska fullgöra biskopens uppgifter vid förhinder eller när biskopstjänsten är ledig. Biskopens anställning är endast i teknisk mening lagd på stiftet”.

Nu blir fortsättningen spännande att följa. Kan stiftsstyrelsen i Härnösand sitta kvar? Vad säger fullmäktige? Och hur fortskrider arbetet med att revidera kyrkoordningen? Det är alldeles uppenbart att det behövs en översyn och ett förtydligande så att vi inte riskerar att hamna här igen. Biskopsmötet är på bollen. Med vilken fart och med vilket bistånd kommer frågan att effektueras? Det ska också bli intressant att höra kommentarer från de olika nomineringsgrupperna. Minns att det bara var en enda centerpartist (plus en domprost) som reserverade sig mot stiftsstyrelsens beslut. Hur går snacket nu? Det kan bli informationsbärande fram mot höstens kyrkoval.

Kanske kan vi redan ana ett tema för 2021: konstitutioner som står pall. Det var talande när Joe Biden i förra veckan svors in som demokratiskt vald president på samma trappa som valfuskkonspiratörerna två veckor tidigare stormat upp. Överklagandenämndens yttrande är också ett talande styrkebesked för Svenska kyrkans episkopala konstitution.

Jonas Eek