Jakob Fjellander
1/ Ordet "homofob" etc. är ett osakligt ord som används för att uttrycka ogillandet av en annan ståndpunkt, ungefär som ett skällsord. Är det för mycket begärt att Kyrkans Tidning uttrycker sig med respekt för motståndare? 2/ Vad är det egentliga problemet? Rubriken är oklar. Det kan tolkas som att de som är mot utlevade homosexualitet "automatiskt" försvarar våldsdåd. Dessa mörkermän!
Sture Lundqvist
Skönt att det blev klart att man kan ha en biblisk syn på äktenskapet som förening mellan man och kvinna och ändå inte vara homofob. Owe Johanssons handlande visar det. Men så kommer EKHO med krav på regnbågsmässa i Kinna kyrka. Vad är regnbågsmässa? Specialmässa för homosexuella? Men handlade det inte om att alla skall behandlas lika, oberoende av sexuell läggning? Alla är ju välkomna till alla mässor i Svenska kyrkan. Varför då denna särbehandling av en viss grupp? Kyrkoherden har ju praktiskt visat att han står upp för alla människors lika värde, då är ju också alla välkomna till mässor i Kinna kyrka oberoende av sexuell läggning.
Isabella Kämpe Hernvall
Tycker regnbågsmässor skapar ett utanförskap för hbtq personer. Varför kan man inte bara ha en vanlig mässa? Varför tycker man att hbtq personer inte får plats i den vanliga mässan? Märkligt att visa sitt stöd på detta sätt.
Stefan Grundberg
Jag undrar om det är så lätt alla gånger att vara öppen med sin sexuella läggning. även om det är i Svenska kyrkan, de kanske kan vara en öppning att våga vara sig själv på en regnbågsmässa
Magnus
I annat forum har jag märkt att Svenska kyrkan - inkl. centrala funktioner - inte är intresserade av de synpunkter som kommer från oss som är f.d. medlemmar. Tvärtom så tystas vi aktivt. Det har jag dagsaktuella erfarenheter av. Jag räknar med detta att minska mitt engagemang i Svenska kyrkans framtid. Och den ser ju minst sagt mörk ut, om man inte lyssnar mot jorden bland dem som förväntas betala kalaset. Funktionärerna är minst sagt upptagna av den organisationens egna intriger.
En anonym en
Att göra en stor sak homosexualitet, fräknighet, rödhårighet, vänsterhänthet, blåögdhet... är ett av "djävulens" metoder för att hålla människors uppmärksamhet borta från det som är viktigt: synd, frälsning, Jesus, Gud.
John
# Jakob m fl: Homofob är en sedan länge i Sverige allmänt vedertagen och saklig beteckning på en person som föraktar homosexuella människor. En homofob är en person, ofta man, som gärna påstår sig ha stöd i Bibeln för sitt förakt och vars religion är upphängd på en kraftigt förvrängd och tillrättalagd tolkning av sådana, ur sitt sammanhang gripna, utsagor. I en del fall handlar det om en till ytterlighet begränsad enfrågereligion. Homofobi yttrar sig från aktivt osynliggörande av homosexuella människor till ren hatkristendom, det senare en vanlig företeelse framförallt i USA där homofobin utgör en väsentlig del av en starkt konserverande livsstil. Olika varianter förekommer även i Sverige, Kinna 2014 kan vara ett sånt exempel. Svenska kyrkan i dess statskyrkoform med en stor del av sitt tidigare prästerskap bär huvudansvaret inte bara för förtryck och brännmärkning av många människor utan även för spridande av homofobi genom osynliggörande och förtryck av homosexuella. Mot bakgrund av sin historia på detta område är det hög tid för Svenska kyrkan att be om ursäkt för det lidande man åsamkat människor under långa tider.
Helena Taubner
Sture och Isabella - visst vore det fantastiskt om regnbågsmässor inte behövdes! Precis som internationella kvinnodagen, och andra manifestationer. Händelserna i Kinna visar att vi inte är framme på att alla känner sig lika välkomna till kyrkans "vanliga" gudstjänster. Vi lever inte i den bästa av världar utan måste förhålla oss till den diskriminering som hbtq-personer fortfarande utsätts för. Alltså kommer vi fortsätta fira regnbågsmässor - för hbtq-personernas skull och för resten av kyrkans skull. Symbolhandlingen är viktig!
Maria Küchen
Till er som undrar vad regnbågsmässa är och kanske felaktigt tror att det är en mässa exklusivt för HBT-personer: En regnbågsmässa är en inkluderande mässa dit självklart människor är välkomna oavsett sexuell läggning, för att materialisera att vår gemensamma delaktighet i Kristi kropp inte grundas i sexuell läggning utan i vårt universella människovärde. Var inte rädda.
Åsa
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_samkonade_relationer/Homofobi_och_heteronormativitet/ På tal om definitionen av homofob som inte är ett osakligt ord.