LÄGG TILL NY KOMMENTAR

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Godkännande av regler

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
GE
Då snart 8 av 10 "präster" i Svky är kvinnor är det väl endast en tidsfråga innan det slår igenom hos nomenklaturan?! Efter "äb" Antje är ju Svkys "apostoliska succession" definitivt borta (innehållsligt är det redan ett facto) och i den nya religionen kan man väl då hitta på vad som bäst passar för tidsandan!
Andreas Holmberg
Tuulikki Koivunen Bylund har rätt i att det skulle behövas en biskopsutbildning - men i så fall även för män. Nuförtiden kan en ju förresten inte så noga veta vem som är man och vem som är kvinna; en man och trebarnspappa kan ju tydligen i medelåldern framträda som kvinna och vice versa, och kursen ska väl inte behöva inledas med några kroppsinspektioner Förutom basala könsbegrepp (män föder inte barn om inte Gud behagar göra ett under) kunde utbildningen handla om biskopsämbetets betydelse och kyrkans bekännelse; jungfrufödelsen förstås apropå det här med födande, men även allt det andra, så här inför reformationsjubileet 2017, vars firande de som nu blir biskopar förväntas vara med och leda. Varje kursdag kunde inledas och avslutas med J O Wallins uppfordrande psalm Väktare på Sions murar, här i lätt bearbetning: http://www.psalmboken.blogspot.se/search/label/V%C3%A4ktare%20p%C3%A5%20Sions%20murar Skulle inte även en kvinna i dessa queertider kunna "leda rätt som patriark" - jfr Mirjam - "manligt emot ulvar strida" samt "vara de armas vän och far" - jfr Debora? Vill en inte fullgöra en biskops uppdrag är det inte biskop en ska bli, men detta gäller alltså även män.
NN
Alltså, det här är ju uupprörande. Stiftschefen i Härnösand anser alltså att kvinnor behöver utbildning för en post där män inte behöver det! En riktig anti-feminist har kommit ut ur graderoben!
John
Ja, varför inte? Men i så fall bör den vara icke-konfessionell eftersom det både nu i framtiden handlar om tjänstebefattningar som bör vara så samhällsinriktade som möjligt. På 80-talet hade vi ju de s k "AMS-prästerna" som tillförde många av sina erfarenheter från olika håll och lade en väsentlig del av grunden till Svenska kyrkan av idag. Det finns många duktiga politiker som kommer att behöva reträttplatser framöver, dessa kan säkert med sina erfarenheter fungera utmärkt även som dess biskopar i framtiden.
Andreas Holmberg
Rolf, män föder naturligtvis inte barn och har aldrig gjort det. Men när vi nu har upplöst könsbegreppen (fr.o.m. 1 juli 2013) och inte längre har ett särskilt ord för män och pappor (eftersom barnaföderskor också får registreras som det), så får vi väl i allsin dar ta konsekvenserna också och sluta prata om män och kvinnor som om det fortfarande var någotsånär objektiva kategorier! (Biskopskurs för kvinnor - jaha, och vad menas nu med "kvinnor"?). Om biskoparna Ragnar, Hans och Martin får för sej att de är kvinnor; har vi plötsligt uppnått jämn könsfördelning i biskopsmötet då? Kvotering blir i alla fall omöjlig om "kön" vad gäller människor är lika subjektivt som t.ex. "ras", så långt har Thomas Gur rätt i sin analys: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/erkanner-vi-transpersoner-faller-tanken-pa-konskvotering_3550660.svd Vi kan inte både äta kakan och behålla den. De som upplöste könsbegreppen såg det kanske som en genväg till jämställdhet och ett sätt att neutralisera ämbets- och äktenskapsfrågorna. Högkyrkliga vet ju nu inte vilket biologiskt kön kollegan eller bruden egentligen har. Men samtidigt vet Gudrun Schyman snart inte heller hur mycket pengar hon ska bränna...