Djur i Sjöbo får gravplats men ingen kyrklig ceremoni

I Steninge Harplinge pastorat finns en begravningsplats för djur. I nuläget finns där 60-70 platser men det går att utöka om intresset blir stort. Foto: Signild Lingstam

Sjöbo församling ska ansöka om bygglov för att anlägga en begravningsplats för djur. "Djuren är en viktig del av skapelsen", säger kyrkoherde Erica Lillö.

Skånska Dagbladet var först att berätta om planerna på den nya begravningsplatsen.

- Den är tänkt att anläggas utanför kyrkogården på en tomt som kyrkan redan äger, säger Erica Lillö, kyrkoherde i Sjöbo församling, till Kyrkans Tidning.

Marken där djuren ska begravas är inte välsignad.

Varför kan inte djuren få begravas på välsignad mark?

- Det är ämnat för oss människor, säger Erica Lillö.

Kyrkan kommer inte att hålla i någon begravningsceremoni utan det får man ordna med själv om man vill. Om det är kyrkogårdsvaktmästarna som kommer att hålla i själva gravsättningen är inte bestämt än.

Beslutet att ansöka om bygglov hos Sjöbo kommun togs av kyrkorådet i torsdags.

- Jag tror att Sjöbo är Sveriges hundtätaste kommun. Djuren är en viktig del av skapelsen och de är väldigt betydelsefulla för oss människor, säger Erica Lillö.

Församlingen ska också ta kontakt med Malenagymnasiet i Sjöbo som har ett bygg- och anläggningsprogram.

- En tanke som slog oss är att de kanske kan ha anläggningen av begravningsplatsen som praktiskt arbete, säger Erica Lillö.

 Harplinge Steninge pastorat har man en djurkyrkogård sedan i oktober, som Kyrkans Tidning berättat om tidigare.

- Gensvaret har varit större än vad vi trott, säger Håkan Ljungberg, kyrkvaktmästare.

- Hittills har vi haft sex nedsättningar. Det är många som har askan efter sina djur stående hemma i bokhyllan och de kanske vill ha en plats att gå till.

Inte heller i Harplinge Steninge pastorat håller kyrkan med någon begravningsceremoni.

- Vill de säga något får de göra det själva, men vi är med när de tittar ut vilken plats de vill ha och hjälper till att gräva. Det tar ungefär en kvart.

På begravningsplatsen för djur får man inte smycka gravarna med kors.

- De flesta verkar vilja ha det enkelt. De kanske lägger en sten för att markera platsen.

Vad gör ni om någon ändå skulle ställa dit ett kors?

- Det är något som vi får ta i beaktande om det skulle uppstå en sådan situation, men många verkar nöjda med att ha en plats att gå till.

Begravningslagen behandlar bara gravsättning av människor, och djur får enligt lagen inte begravas på kyrkogårdar.

Katarina Evenseth är chef på begravningsavdelningen vid Göteborgs begravningssamfällighet och säger att det just är lagstiftningen som står i vägen för den som vill begrava sitt djur på kyrkogården.

- Men det finns inga starka propåer för en djurkyrkogård, säger hon.

- Det har hänt att grävarna har hittat kvarlevor efter djur vid gravöppningar. Vi försöker att föra en kommunikation med de anhöriga och rekommenderar en annan plats. Det får inga påföljder men vi talar om att det är olagligt.