Beslut om präster i Missionsprovinsen skjuts upp

Beslutet om de sex prästerna från Göteborgs stift som lett gudstjänster i Missionsprovinsen ska få behålla rätten att utöva vigningstjänsten som präster i Svenska kyrkan sköts upp en gång till vid domkapitlets möte den 11 november

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration