Biskop: Jag har ingen dold agenda, jag är bara nyfiken

En förutsättningslös konsekvensanalys av valsystemet ur demokratiperspektiv? Nej, det behövs inte anser Socialdemokraterna, och Öppen kyrka misstänker att utredningsviljan kan grunda sig i en dold agenda.

Inför årets kyrkomöte har en lång rad motioner inkommit om kyrkans valsystem. Bland annat Frimodig kyrka, FK, och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Posk, har motionerat om indirekta val. Några av motionerna fick även stöd från fyra av biskoparna.

Motionerna resulterade i att organisationsutskottet yrkar på att ”uppdra åt kyrkostyrelsen att göra en konsekvensanalys av direkta och indirekta kyrkliga val ur demokrati-, kyrkosyns-, och digitaliseringsperspektiv.”

Detta förslag fick bland annat Bo Hanson från Öka att under kyrkomötets debatt uttrycka misstanke om en dold agenda: att införa indirekta val.

– Det skulle vara att strypa demokratin. De som vill införa indirekta val vet inte, eller bryr sig inte om, vad demokrati är, sa han.

Även socialdemokraterna motsätter sig en konsekvensanalys av direkta och indirekta kyrkliga val.

– Frågan är redan välutredd, det är inte länge sedan demokratiutredningen blev klar. Detta är färdigutrett och vi har en ganska tydlig och klar bild av hur valsystemet ser ut, sa S-gruppledaren Jesper Eneroth.

En lång rad företrädare för Öka tog plats i kyrkomötets talarstol för att visa sitt motstånd mot en utredning. Återkommande argumenterade man även emot ett införande av indirekta val. Bengt Inghammar, Öka, menade att det var dags att ”stämma i bäcken”.

– Att man nu talar om att utreda detta visar att man kan vara på väg att införa indirekta val, sa han och fick stöd av sin gruppkamrat Karin Janfalk:

– Det finns en risk att indirekta val kan leda till att en trängre krets ges företräde framför andra tillhöriga.

Utskottets Tomas Jansson kände sig under debatten nödd att påminna om vad utskottets förslag handlade om.

– Jag noterar att det finns en oro inför indirekta val. Men det är inte det frågan handlar om. Frågan handlar om är om vi förutsättningslöst ska titta på frågan. Jag själv är anhängare av direkta val. Men den starka argumentationen mot att göra en konsekvensanalys får mig att undra om det kan finnas starka argument för indirekta val som man vill gömma för mig, sa han.

Olle Reichenberg, Borgerligt alternativ, kommenterade även han debattens riktning.

– Det måste vara svårt för en utomstående att förstå vad debatten handlar om. Vad vi debatterar är alltså om vi förutsättningslöst ska utreda frågan.

En av de biskopar som ställt sig bakom en motion om indirekta val, Johan Dalman av Strängnäs, tog mot slutet av debatten till orda:

– Jag hyser största respekt för kyrkomötet och systemet. Jag har ingen dold agenda. Jag har bara en fråga: Hur blir vi som kyrka bäst och synligast och mest begripliga lokalt? Jag helt enkelt nyfiken på vad en konsekvensanalys kan komma fram till. 

Taggar:

Kyrkomötet

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA