Biskop Marika Markovits på COP 28: "Allvarsam stämning"

Marika Markovits har deltagit i ett panelsamtal om hur religiösa ledare arbetar med omställning och anpassning, samt på vilka sätt de egna befolkningarna har drabbats av klimatförändringarna hittills. Foto: Zandra Erikshed och Henrik Montgomery/TT

FN:s klimattoppmöte COP 28 pågår i Dubai. På plats under vecka två är bland andra Marika Markovits, biskop i Linköping stift.

– Mitt första intryck är att det är väldigt många människor och idéburna organisationer här, berättar biskop Marika över en något brusig telefon från Dubai.

Röster hörs i bakgrunden. Det är klimataktivister som genomför en aktion. 

– Men budskapen är reglerade, aktivisterna får inte uttrycka kritik mot arrangörerna eller mot specifika företag, de får endast adressera de generella frågorna. Antipriset Greenwashpriset som delats ut tidigare år får dock delas ut i år också.

Det har nu gått en vecka av förhandlingarna. De ekumeniska organisationerna, däribland ACT Alliance och Kyrkornas världsråd, träffades under torsdagen för att göra en analys av förhandlingsläget. Då konstaterades att överläggningarna nästan står stilla och i många texter är man inte enade. Det är många frågor kvar att lösa för regeringsrepresentanterna som nu kommer för att slutföra förhandlingarna, berättar biskopen.

– Stämningen vad gäller förhandlingarna upplever jag är allvarsam.

Möte med Romina Pourmokhtari

Marika Markovits har deltagit i ett panelsamtal om hur religiösa ledare arbetar med omställning och anpassning, samt på vilka sätt de egna befolkningarna har drabbats av klimatförändringarna hittills.

Hon kommer också att möta den svenska chefsförhandlaren Mattias de Frumerie i ett enskilt samtal och Romina Pourmokhtari, Sveriges klimat- och miljöminister, på svenska ambassadens bjudning.

Den interreligiösa dialogen har fått mer plats, för första gången har den en mötesplats på klimatmötet – Faith pavilion. Det tycker Marika Markovits betyder mycket.

– New York Times har skrivit en artikel om detta, vilket visar att trossamfunden har en roll att fylla i klimatfrågan. Troligen har Faith pavilion bidragit till att synliggöra hur klimatfrågan överbryggar kulturella och religiösa gränser. Vi är inte överens i alla frågor, men klimatfrågan förenar. 

Vilka frågor tycker du är viktigast under klimattoppmötet?

– Den ena är det som rör vårt sätt att minska utsläppen och att förhandlingarna måste leda fram till konkreta åtaganden. Det är en komplex fråga men den enda vägen framåt: vi måste ställa om!

– Det måste finnas ett globalt ledarskap som med strängt allvar hjälper mänskligheten att ställa om och att göra de goda valen. Framför allt måste vi i västvärlden ta det stora ansvaret, säger Marika Markovits. 

Den andra viktiga frågan tycker biskopen är den som handlar om förluster och skador som drabbar sårbara länder och minoritetsfolk i samband med klimatförändringar. 

"Klimaträttvisa"

– Vi har inom Svenska kyrkan genom färdplanen för klimatet åtagit oss att arbeta för klimaträttvisa. ACT Alliance driver att den globala fonden för skador och förluster ska ge bidrag och inte lån till mer sårbara länder. 

Vad hoppas du på?

– Att beslutsfattarna förmår ta beslut att minska utsläppen. Det andra jag hoppas på är att om det här mötet inte klarar av att säkerställa finansiering för de mest sårbara samhällena, att man då i stället regionalt åtar sig att stödja dessa länder.

På COP 28 är också Svenska kyrkans uppgift att se till att minoritetsbefolkningars, ungdomars och kvinnors röster blir hörda genom att ge dem observatörsplatser.

COP 28 inleddes den 30 november och pågår fram till den 14 december. Marika Markovits är kvar fram till den 9 december. Hittills har hon tagit med sig insikten att förhandlarna behöver själavård och hopp för att vara uthålliga i arbetet för klimatet.

– Vi som kyrka måste stötta dem så att de orkar och inte ger sig.

Fakta: Svenska kyrkan på COP 28

 • Som observatör kan Svenska kyrkan inte få med egna formuleringar till konferensens slutdokument, men kan påverka.
 • Svenska kyrkan har valt ut fyra frågor som den särskilt vill försöka påverka: att ambitionerna höjas och de fossila bränslena måste fasas ut, att bidra med 100 miljarder USD per år från och med 2020 till de fattigaste länderna för att dessa ska kunna ställa om och anpassa sig till klimatförändringarna, att förluster och skador på grund av klimatförändringar i de länder som är mest sårbara ska kompenseras, samt att de som tar besluten vid klimatförhandlingarna inte bara ska vara män som inte lever i klimatförändringarns frontlinje.
 • Svenska kyrkan har valt att inte bojkotta konferensen som en protest mot värdlandet, för att Svenska kyrkans sätt att jobba för förändring är att föra samtal med politiska makthavare.

Taggar:

Klimat FN

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
G.T
Var det verkligen bra att ta flyget till Dubai för att delta på en klimatkonferens? Det är frågan KT bör ställa.
BGOL
Man kan dessutom fundera över, om inte Svenska kyrkan redan hade tillräcklig representation på plats. Gissningsvis hälften av den svenska delegationen är säkert kyrkotillhöriga och man kunde haft en särskild samling med dem innan mötet. Men, de som inte är anställda kanske inte räknas....?