Bohlinrapporten lämnas ut efter överklagan

Svenska kyrkans överklagandenämnd har beslutat att undanröja kyrkostyrelsens beslut att inte lämna ut dokumentet ”Synpunkter Folke Bohlin”.

Ärendet har skickats tillbaka till kyrkostyrelsen för nödvändig handläggning och kommer nu att lämnas ut till dem som har begärt ut det.

Kyrkans Tidning var en av flera som bad att få ta del av Folke Bohlin expertutlåtande, men fick avslag.

I det skriftliga avslagsbeslutet stod att läsa att ”Det efterfrågade utlåtandet är ett underlag i den pågående beredningen av kyrkohandboken för Svenska kyrkan. Handlingar av detta slag, s k mellanprodukter, är inte att se som upprättade och de utgör därmed inte handlingar i den mening som avses i 53 kap. 3 paragrafen kyrkoordningen. Det efterfrågade utlåtandet kan därför inte lämnas ut.”

Kyrkostyrelsens beslut kunde överklagas till Svenska kyrkans överklagandenämnd, vilket också skedde. Nu har Överklagandenämndens beslut alltså kommit, och det undanröjer kyrkostyrelsens beslut.

- Det var i för sig någorlunda väntat. Men bestämmelserna  kan tolkas på olika sätt, säger Maria Lundqvist Norling, rättschef på kyrkokansliet i Uppsala.

Hon säger att knäckfrågan är om det här dokumenet är en upprättad handling eller en inkommande handling. Här tycker hon Överklagandenämnden har varit tydlig.

– Det är bra att vi nu har fått ett tydligt och klargörande beslut från överklagandenämnden om hur kyrkoordningen ska tolkas om när en handling ska anses vara upprättad, alternativt inkommen, i en situation som denna. 

Uttalandet har fått advokat Andreas Stenkar Karlgren att reagera. Han är ombud för Gustav Natt och Dag, kantor i Laholm och Skummeslövs församlingar, som överklagat beslutet att inte lämna ut expertutlåtandet. 

 - Jag delar inte kyrkokansliets uppfattning. Överklagandenämnden skriver att det är uppenbart att handlingen var inkommen eftersom Folke Bohlin var en utomstående expert. Överklagandenämnden klargör inte hur kyrkoordningen ska tolkas. Man upprepar det redan självklara säger Andreas Stenkar Karlgren. Hans klient Gustav Natt och Dag instömmer:

- Det var inte ett så överraskande beslut. Bestämmelserna är klara och tydliga, säger han.

- Det borde vara instinkt att lämna ut handlingen.

Enligt Gustav Dag och Natt glider kyrkostyrelsens argument för att inte lämna ut handlingen mellan olika ståndpunkter.

Dokumentet med professor Folke Bohlins synpunkter bedömdes hösten 2016 vara ett arbetsmaterial i den fortfarande pågående beredningen av kyrkohandboken. Kyrkostyrelsen menade att sådana handlingar inte ses som upprättade och utgör därmed inte handlingar i den mening som avses i kyrkoordningens 53 kap. 5 §. De hävdar att dokumentet också hade tillkommit inom ramen för en visstidsanställning, och betraktades därmed inte som en utifrån inkommande handlin. 

Men det slår Överklagandenämnden hål på: "Enligt Överkagandenämnden framstår det som uppenbart att Folke Bohlin har anlitats som uppdragstagare på grund av sina särskilda kunskaper om gregoriansk musik."

Överklagandenämnden menar att Folke Bohlins synpunkter ska anses som inkommen handling hos kyrkostyrelsen. Den ska därmed lämnas ut efter sedvanlig sekretessprövning

- Å, så spännande, det här är ju jättebra. Nu ska jag sätta mig in i vad Folke Bohlin skrev, sade Karin Nelson, professor vid Norges musikhøgskole i Oslo, till Kyrkans Tidning under morgonen med anledning av Överklagandenämndens beslut.

Läs mer: Karin Nelson: Prestige har fått styra arbetet

I december lämnade Karin Nelson, revisionsgruppens musikaliska expert, sitt uppdrag sedan hon inte fått ta del av professor Folke Bohlins skriftliga utlåtande från 2015. Hon sa då att hon var chockad över slutenheten.

– Jag är forskare och är väldigt ovan vid att det inte är transparent. För att förstå processen har jag bett att få se dokumentet, eftersom det i revisionsgruppen har hänvisats till hans deltagande i arbetet med serie A, sa Karin Nelson då.

Sara From

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.