Domkapitlet säger nej - mässa får inte firas

Jonas Eveborn, Peter Halldorf och Bertil Edin från Den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby firar Ökenmässa i klubbstugan "Jonatecknets kapell" i Bjärka-Säby. Foto: Zandra Erikshed.

Ökenmässan avviker för mycket från Svenska kyrkans ordinarie gudstjänstliv och kan inte firas inom ramen för kyrkohandboken. Det slår domkapitlet i Linköping fast i ett beslut.

Den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säbys ökenmässa, som hämtar inspiration från den orientaliska kristna traditionen i Egypten och Syrien, har vid två tillfällen firats i Klosterkyrkan i Vadstena. Peter Halldorf, pastor i pingströrelsen har varit celebrant.

Har lämnat in en ansökan

Vadstena församling har tillsammans med Pilgrimscentrum nu lämnat in en ansökan till domkapitlet om att få fira ökenmässan som en temamässa.

Magnus Svensson

 Som kyrkoherde i Vadstena så vill jag att Vadstena klosterkyrka ska kunna vara ett andligt nav, säger Magnus Svensson, kyrkoherde i Vadstena Dals församlingar.

– Jag tänker att den som är intresserad att jobba med gudstjänstutveckling måste få göra det. Själv är jag är fullt nöjd med högmässan, men när mina medarbetare vill utveckla den gudstjänsttradition vi står i, så står jag upp för det.

Ordningen avviker för mycket

Domkapitlet hänvisar i sitt beslut till biskopsbrevet ”Fira nattvard” från 2020, där det om nattvard i den ekumeniska rörelsen står att präster och pastorer från olika kyrkor får biträda varandra, men att det måste vara tydligt i vilken kyrkas ordning som nattvardsgudstjänsten firas. Eftersom Den ekumeniska kommuniteten är en förening och inte ett trossamfund och Peter Halldorf är pastor i ett samfund som Svenska kyrkan inte har nattvardsgemenskap med, är det upplägg som varit inte möjligt, enligt domkapitlet.

Gudstjänstordningen för ökenmässan, både vad gäller textinnehåll och liturgi, avviker enligt domkapitlet för mycket från Svenska kyrkans ordinarie gudstjänstliv:

”Om en gudstjänst med en för Svenska kyrkan ovan liturgi, ovan teologi och ovan ordning firas i ett välkänt svenskkyrkligt kyrkorum kan en förvirring uppstå för den som besöker gudstjänsten”.

Domkapitlet slår fast att en nattvardsgudstjänst ska ledas av en behörig präst i Svenska kyrkan, att momenten i Måltiden ska följa kyrkohandbokens texter samt att Nicenska trosbekännelsen ska användas med ”och sonen”. Dessa krav uppfylls inte i ökenmässan.

Får inte heller upplåta kyrkan

Svenska kyrkans församlingar kan upplåta en kyrka till en annat samfund, om det är tydligt för församlingen att gudstjänsten firas enligt en annan kyrkas ordning.

– Jag tycker det är synd att jag inte får upplåta kyrkan till Den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby eftersom de inte är ett samfund. Romersk-katolska kyrkan kommer hit flera gånger om året och firar gudstjänster, mässor och vigslar, säger Magnus Svensson.

Domkapitlet skriver att en viktig framtidsfråga är ”hur vi utvecklar våra goda relationer även med ekumeniska gemenskaper och kristna grupper som inte är samfund i traditionell meningen”.

– Det tycker jag man ska titta på väldigt fort, säger Magnus Svensson.

Kommer ni överklaga beslutet?

– Nej, det är så väl motiverat så det finns ingen anledning att göra det.

Ekumeniska samarbeten har påverkats

Jonas Eveborn är föreståndare för Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby. Han säger att det regelbundet firas ökenmässa på flera håll i Norden och inom ramen för olika samarbeten även i andra svenskkyrkliga församlingar.

Jonas Eveborn

– Vi är i ett läge nu där vi i vårt kommunitetsråd får utforska vad beslutet kan innebära för andra lokala samarbeten, säger han.

Finns det en oro hos er för hur detta skulle kunna påverka samarbeten även med andra församlingar i Svenska kyrkan?

– Det är vår erfarenhet att biskopsbrevet ”Fira nattvard” i kombination med den nya handboken gjort att både Svenska kyrkan själv, och relationer till rörelser där man inte bara besöker varandras gudstjänster utan firar varandras liturgier, påverkats.

– Det får vi respektera, men kan också se att uttryck och gudstjänster som har varit väldigt viktiga för människors växt och uttryck i det andliga livet har behövt anpassas eller helt sluta firas.

Ökenmässan som firas av Den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby liknar men är inte samma som den ökenmässa som utvecklats av prästen Gunnar Lind och som firats i Högalids församling i Stockholm sedan 1997. På grund av ombyggnation i Högalids församling har dock inte den ökenmässan firats någon gång efter det att den nya kyrkohandboken togs i bruk år 2018.

Prenumerera på Nyhetsbrev

5 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

BGOL
Ökenmässor skapar problem, men regnbågsmässor tillåts i många former i Linköpings stift. Kan ärkebiskop electus eller någon annan förklara hur Svenska kyrkan egentligen tänker kring tradition och igenkänning? OBS! Det finns förstås även andra kyrkor...
Nils Forsberg
Ett sorgligt ekumeniskt bakslag från Domkapitlet i Linköping.
Ciccie Pernveden Malm
Med lite god vilja tror jag nog det går att hitta en lösning. Känns viktigt att inte porta våra kristna syskon för att de inte stämmer tillräckligt med handboken - relationer har väl alltid varit viktigare än regler när Jesus agerade. Sorgligt, onödigt och gagnar ingen.
David Fredriksson
Instämmer med Ciccie!
Felix Dester Hultgren
Förstår jag det rätt att Linköpings domkapitel beslutat att Ökenmässan inte får firas specifikt *som temamässa*? Eller får Ökenmässan inte firas *alls* i Linköpings stift? Är det det första, så kan man säkert skapa en särskild kategori där Ökenmässans form inte utgör ett problem. Är det det andra, känns det som att Linköpings domkapitel satt olyckligt fällben för hela Svenska Kyrkan.