Ökenmässan knyter ihop våra kyrkor

Gunnar Lind

En glädje att få upptäcka att vi har så mycket gemensamt 

I en debattartikel av domkyrkolektor i Linköping Johannes Zeiler uttrycks kritik mot några ekumeniska bön- och lovsångsmässor. Här finns en brist på kunskap om hur den i artikeln nämnda ökenmässan har vuxit fram inom Svenska kyrkan. Troligen finns här också en sammanblandning med den mässa som firas inom Ekumeniska kommuniteten på Bjärka Säby som ibland kallas ökenmässa.

Här vill jag redogöra för bakgrunden till ökenmässan och hur denna mässa växte fram inom Svenska kyrkan.

Sedan kyrkomötet i Uppsala 1968 har det funnits ett samarbete mellan Svenska kyrkan och den Koptiska ortodoxa kyrkan i Egypten.  Det fanns en önskan från den Koptiska kyrkan att få knyta ett närmare band med Svenska kyrkan, en nationell kyrkan som var episkopal och sakramental med likheter trots alla olikheter. Utifrån detta samarbete kom en önskan från kopterna om att en svensk prästfamilj skulle komma till Egypten. En präst som kunde vara vittne till kyrkans utsatta situation samt utveckla kontakt och kunskapsutbyte mellan kyrkorna.

Jag sändes ut av SKM (Svenska kyrkans mission) till Egypten och den koptiska kyrkan tillsamman med min familj januari 1992. Jag fick möjlighet att vara med i kyrkor och kloster och deltog många timmar i den koptiska liturgin och olika kyrkliga förrättningar. Under den tiden klarnade för mig alltmer likheter och samband mellan vår kyrkas liturgi och den koptiska Baciliosliturgin. Jag började föra samman texterna för att se om våra liturgier skulle kunna mötas och att vi skulle kunna finna en gemensam glädje.  

När vi återkom till Sverige blev jag anställd av Högalids församling i Stockholm och i samarbete med kh Per Axerup började arbetet med att forma en liturgi som både bottnade i Svenska Kyrkan och som gav rättvisa åt den koptiska liturgin. Kyrkomusiker Nils Larsson, Högalid, har bearbetat och komponerat musiken. Biskop Henrik Svenungsson föreslog att den skulle kunna kallas ökenmässa. Den första ökenmässan firades i Ansgarskapellet, Högalid januari 1998. Gestaltningen av ökenmässan har formats i det vackra Ansgarskapellet som varit basen för ökenmässan.

Nu har ökenmässan firats i stort sett varannan torsdag i Ansgarskapellet i 20 år. När Ansgarskapellet stängdes pg av renovering på våren 2021 blev det ett uppehåll.

Ökenmässan leds alltid av präst från Svenska Kyrkan och har en stab av frivilliga medarbetare. Ökenmässan bygger på medverkan av flera volontärer. Några kommer från den koptiska kyrkan i Sverige. Under årens lopp har drygt 10 präster deltagit och kan leda mässan.

Koptiska ortodoxa kyrkan är en av världens äldsta kyrkor. I ökenmässan har vi sökt ett fördjupat samarbete och förståelse för våra rötter. Det har varit en glädje att få upptäcka att vi har så mycket gemensamt och att utforma och fira en liturgi som knyter ihop våra kyrkor.

Gunnar Lind  

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Koptiska kyrkan

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.