En av dessa sex blir ny biskop i Stockholm

Foto: Janerik Henriksson

Den offentliga hearingen med de sex biskopskandidaterna som gick vidare i nomineringsvalet hålls onsdagen den 30 januari. Klockan 13 börjar utfrågningen inför publiken i Folkets hus på Norra Bantorget i Stockholm.

Fakta: Våra frågor till kandidaterna

1 Hur skulle invånarna i Stockholms stift märka om just du blev biskop?

2 Hur gör man konfirmationen viktig för fler unga?

3 Vilken aktuell biofilm eller tv-serie tycker du bäst illustrerar evangeliet? 

Andreas Holmberg

Andreas Holmberg

Ålder: 52 år

Nuvarande tjänst: Stiftsadjunkt Stockholms stift. Arbetar med gudstjänstutveckling och med att främja församlingars arbete med vuxnas tro, sökande och andlighet.

Familj: Gift, två vuxna döttrar och ett barnbarn

Tidigare tjänster: Församlingspräst i femton år i tre Stockholmsförsamlingar. Lärare i systematisk teologi och bibelteologi på lutherska colleges i Tanzania

Examen: Doktorerar i mars med avhandlingen Kyrka i nytt landskap: en studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan

1 I allmänhet ytterst lite. Det är främst församlingarnas liv och arbete som ska märkas, väcka längtan och tro, skapa hopp och gemenskap. Därför skulle församlingarna däremot märka att jag som biskop prioriterade att stödja och finnas för dem, i synnerhet för deras kyrko- och församlingsherdar.

2 Genom att erbjuda ett sammanhang: gemenskap och mat, lek och allvar, unga ledare och olika vuxna. Ett annorlunda sammanhang där vi talar både om och med Gud, får vara olika, och envisas med att träffas på riktigt, IRL. Lära av församlingar med många konfirmander, deras nycklar och framgångsfaktorer.

3 Dokumentärserien Korrespendenterna. Mitt i reportagen om tunga ämnen skiner Guds rike ibland igenom. När kyrkan i Tanzania tar upp kampen mot hustrumisshandel och familjer förvandlas. När en italiensk by välkomnar flyktingar och börjar blomstra. När en peruansk bonde stämmer miljöboven och kanske får rätt.

 

Marika Markovits

Marika Markovits

Ålder: 54 år

Nuvarande tjänst: Direktor för Stockholms stadsmission

Familj: Bor med Johan och son, två vuxna barn och två barnbarn

Tidigare tjänster: Församlingspräst, handläggare för gudstjänstutveckling på nationell nivå

Examina: Magisterexamen i teologi, kompletterad med ledarskap, mediakunskap och pedagogik

1 Jag vill skapa förtroende, väcka engagemang och nyfikenhet, visa på kyrkans aktiva roll i samhället. Därigenom skapa en positiv förväntan. Men enbart om församlingarna kan möta den förväntan kommer stockholmarna uppleva en verklig skillnad. Mitt fokus blir att främja utveckling i församlingarna, där man har sin främsta kontakt med kyrkan. 

2 Ta de ungas uttryck på allvar, ge plats för deras erfarenheter och frågor. Fokus bör vara på upplevelse, nyfiken reflektion och relationer. Viktigt med en egen erfarenhet av att kristen tro är relevant, till exempel för en hållbar livsstil.  Alla ska kunna delta oavsett socioekonomi och funktionsvariation.

3 Filmen Uppenbarelsen utspelar sig i spänningsfältet mellan religiös mystik och vetande. Vad händer om Maria, Jesu mor, skulle komma tillbaka i dag? Thrillern illustrerar evangeliets kraft att utmana invanda tankesätt, att avslöja våra inre drivkrafter, att väcka tro som förändrar och helar människors liv.

 

Jonas Eek

Jonas Eek

Ålder: 48 år.

Nuvarande tjänst: Opinionschef på Kyrkans Tidning, senior advisor Verbum.

Familj: Gift med Mikaela, tre barn.

Tidigare tjänster: Komminister i Örgryte, ansvarig för konfirmander och skola, domkyrkoteolog i Göteborgs domkyrka, lärare på Göteborgs universitet och på Metodistkyrkans Teologiska Seminarium, stiftsteolog på Göteborgs stift, samordningsansvarig för fortbildning, utgivningschef på Verbum.

Examina: Teologie doktor i religionspsykologi på avhandlingen Religious Facilitation, om ungdomars upplevelser av Taizé, samt filosofie kandidat i kommunikations- och beteendevetenskap.

1 I mer än 20 år har jag som präst med glädje och frimodighet representerat kyrkan i olika sammanhang. Som biskop skulle jag fortsätta med det. Ambitionen är inte att själv märkas, utan att inspirera församlingarna så att de ska märkas i sin mission – sända av Gud för att berätta om Jesus i gudstjänst, undervisning och diakoni. 

2 Forskningen är entydig – konfirmanders nöjdhet påverkas av lägerdygn, gudstjänstupplevelser och unga ledare. Detta bör kyrkan satsa på. Kyrkans riktning är alltid att gå ut i världen – för att bjuda in. I den rörelsen gäller det att se, bekräfta och ta i anspråk dem man möter. Då kan de ungas livsfrågor mötas av evangeliet.  

3 Det finns gott om referenser till evangeliet i populärkulturen. Nyss kom konsertfilmen Springsteen on Broadway på Netflix, där akustiska versioner av låtarna varvas med personliga anekdoter. Här ryms hela livet. På operan i helgen såg jag dessutom med familjen Ringaren i Notre Dame – om rädslan för det främmande, men också om kärleken som förändrande kraft.

 

Sven Milltoft

Sven Milltoft

Ålder: 53 år.

Nuvarande tjänst: Kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling och kontraktsprost i Östermalms kontrakt.

Familj: Gift med Åsa Grimlund Milltoft, två barn.

Tidigare tjänster: Pastorsadjunkt i S:t Pauli församling, kaplan och lärare vid Svenska kyrkans utbildningscentrum, Sigtuna, biskop Caroline Krooks adjunkt, domkyrkokaplan och domprostens assistent i ämbetet, Stockholms domkyrkoförsamling.

Examina: Teologie kandidat, gymnasielärarexamen, psykoterapeut, psykoanalytiker.

1 De skulle möta en biskop med lång församlingserfarenhet, stark drivkraft och gedigen kunskap om att leda förändringsarbete, med stadiga rötter i kyrkans tradition. Jag vill dock komma bort från personfixering. Kan jag däremot med min personlighet gagna evangeliet och inspirera andra är jag nöjd.

2 Genom att ge ungdomar möjlighet till goda relationer, andligt växt och kunskap i kristen tro görs konfirmationen viktig för fler unga. Pedagogiskt kan det se ut på olika sätt. Många ungdomar lever under stark psykisk press och stor utsatthet. Konfirmationen kan vara vägen till ett gott vuxenblivande.

3 Ingmar Bergmans filmkonst är ständigt aktuell och kyrkvaktmästare Algot Frövik i Nattvardsgästerna gestaltar evangeliet om Gud som ger upp sig själv i Jesus Kristus med orden Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig. Ett uppgivande som försonar världen genom oändlig kärlek. Med ett ord: nåd. 

 

Bengt Kristensson Uggla

Bengt Kristensson Uggla

Ålder: 59 år

Nuvarande tjänst: Professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi

Familj: Gift, två söner

Tidigare tjänster: Högskolelektor i filosofi, historisk och systematisk teologi vid Teologiska högskolan Stockholm, prefekt vid Institutionen för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm, rektor vid Institutet för företagsledning

Examina: Docent i tros- och livsåskådningsvetenskap, teol dr: Kommunikation på bristningsgränsen. En studie i Paul Ricoeurs projekt, lärarexamen

1 Biskopen betyder främst något genom att lyfta andra! Jag vill bidra till samtal på längden och tvären om teologi som verkligen är på liv och död. Jag vill i luthersk anda omfatta såväl kulturarv som evangelium, lyfta in staden i kyrkan och kyrkan ut i samhället. Först om vi lyfter blicken bortom oss själva kan kyrkan få ”kraft att höras bland stadens många ljud.”

2 För de som tar del av konfirmationen är den oftast en succé. Men siffrorna är samtidigt för låga. Jag tror vårt stift äger unika förutsättningar för att kunna mötas oftare på gemensamma kreativa arenor där församlingarna kan lära av varandra för att utveckla långsiktiga strategier. För unga måste det också finnas en spännande fortsättning efter konfirmationen! 

3 Så här efter julen måste det bli Karl Bertil Jonsson, rikemanssonen som insåg att mänsklig blir man först när man är ”för andra”. Hans gränsöverskridande smittande medkänsla liknar evangeliets friska källvatten. Folkets kärlek till honom visar att vi faktiskt är mer kristna än vi tror: ”Det är banne mig det finaste jag har hört sen jag konfirmerades.”

 

Gunilla Hallonsten

Gunilla Hallonsten

Ålder: 53 år

Nuvarande tjänst: Chef för avdelningen för kyrkoliv på nationell nivå

Familj: Gift, bor i Uppsala med yngsta barnet. Tre vuxna barn som studerar i Lund

Tidigare tjänster: Komminister i Kirseberg, Lunds stift, utsänd medarbetare södra Afrika, koordinator hiv och jämställdhet, assisterande präst domkyrkoförsamlingen, tillförordnad lektor Lunds och Malmö universitet samt Linnéuniversitetet, policychef, tf internationell chef, tf utvecklingschef på nationell nivå Uppsala.

Examina: Fil kand, teol dr: Not the Whole Story: The Impact of the Church, Traditional Religion and Society on the Individual and Collective Perceptions of HIV in Swaziland, kantor.

1 Att kyrkan är en hoppets gemenskap i en utmanande tid av klimatkris och polarisering. Avgörelse för mångfald i samlevnadsformer och öppenhet för kultur- och religionsmöten. Stolthet över öppna kyrkor och levande församlingsliv.

2 Att erbjuda samtal och kunskap utifrån ungdomars frågor om liv och mening i mötet med Kristus. Se och ta på allvar ungdomars glädje och oro, sökande och tvivel. Detta skapar tillit och grund för egen tro samt förmåga att se sig själv i andra. Få bli del av en grupp där jag får vara den jag är stärker självkänsla.

3 Liyana om en flickas modiga kamp att vända död till liv för sig och sina syskon. Hidden Figures, Blackklansman och 12 Years a Slave med ett rättighetsperspektiv illustrerar hur det godas kamp, övertygelsen om vad som är rätt, kan segra över det onda. Filmer om hur människor genom tro och övertygelse lyckas förändra sina egna och andras liv.

Fakta: Vad händer härnäst?

Första valomgången i biskopsvalet hålls den 12 februari i respektive kontrakt. Om någon kandidat får över 50 procent är biskopsvalet avgjort. Annars hålls en andra omgång den 5 mars. 

Röstberättigade i biskopsvalet är domkapitlets och stiftsstyrelsens ledamöter, anställda tillsvidare eller minst sex månader som präster eller diakoner i stiftet eller i någon av stiftets församlingar eller pastorat, samt elektorer som utsetts av kyrkofullmäktige. Totalt cirka 1 100 personer.

Biskop Eva Brunne lägger ned sin stav den 18 september 2019 vid en gudstjänst i Storkyrkan. 

Stockholms stifts nya biskop vigs i Uppsala domkyrka den 22 september och tas emot i Storkyrkan den 29 september.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA