Kammarrätten ger Svenska kyrkan rätt om momsen

Kammarrätten i Stockholm ger Svenska kyrkan rätt. Foto: Bertil Ericson/TT

Tjänster som Svenska kyrkan på central nivå utför åt stift och församlingar ska inte beskattas som tidigare. Det har kammarrätten i Stockholm beslutat. 
 

– Min spontana reaktion är att det känns väldigt roligt att få det här beskedet om momsbefrielse lagom till semestrarna, säger Maria Lundqvist Norling, rättschef på Svenska kyrkan.

– Det här är ett ärende som pågått under lång tid och det är jätteskönt att äntligen ha kommit så här långt. Kammarrättens dom kan överklagas av Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen inom två månader, men vi hoppas ju förstås att kammarrättens dom är slutpunkten.

Ända sedan Svenska kyrkan och staten separerades år 2000 har Skatteverket ansett att Svenska kyrkan ska beskattas för vissa tjänster inom it och administration, exempelvis juridik och fastigheter, som Svenska kyrkan på nationell nivå har hjälpt stift, kyrkliga samfälligheter och församlingar med mot betalning.

Anledningen till beskattningen har varit att Svenska kyrkan, stiften, samfälligheterna och församlingarna betraktats som självständiga juridiska personer.

Svenska kyrkan har däremot ansett att den i stället ska ses som en enhet, och därmed slippa beskattning, på samma sätt som svenska staten och de statliga myndigheterna.

Enligt kammarrättens dom är Svenska kyrkan inte jämförbar med staten och dess myndigheter, men tjänsterna kan heller inte anses vara utförda åt en utomstående part. Därmed ska inte Svenska kyrkan beskattas för tjänsterna.

– Vi har på olika sätt och genom olika vägar försökt få en ändring av den här beskattningen, säger Maria Lundqvist Norling.

– Så sent som i början av juni uppvaktade vi finansdepartementet tillsammans med andra inom den ideella sektorn, studieförbunden och Riksidrottsförbundet, som också drabbas av samma beskattning internt. Men parallellt med de olika försöken att bringa klarhet, tog kyrkostyrelsen i december 2012 beslut om att vi skulle driva ett pilotfall för att klargöra trossamfundets skattefrågor. Det i sin tur ledde till ett överklagande av beskattningsåret 2012. Och det är det som vi fått besked kring nu.

Tjänsterna det gäller är exempelvis GIP-plattformen och andra administrativa tjänster. Hur mycket kommer ni att tjäna på det här, när momsen tas bort?

– Momssystemet och momseffekten är svåra att summera eftersom vissa delar i verksamheten har varit momsbefriade och vissa har varit momspliktiga. Momsen har kunnat kvittas mot vissa intäkter, men ibland har vi inte haft något att kvitta det mot. Om man enbart ser till år 2012 som var aktuellt i domen så rör det sig om cirka 4 miljoner kronor som församlingarna skulle ha sluppit i momskostnader för de aktuella tjänsterna. Men för den nationella nivån skulle det å andra sidan ha inneburit att avdragen minskat. Så för kyrkan totalt kan man inte säga att det handlar om några besparingar just detta år.

– Den stora grejen gäller i stället det administrativa krångel som detta har inneburit och som vi nu kommer att slippa. Där ser vi stora besparingsfördelar, säger Maria Lundqvist Norling.

PER WESTBERG
Bra jobbat av Kyrkokansliet. Lagen om Svenska kyrkan är inte så dålig när det kommer till kritan.
Lars-Gunnar Frisk
Nästa intressanta fråga blir ju då hur bedömningen blir av dels: • Tjänster som stiften mot ersättning utför åt församlingar, och • tjänster där församlingar/pastorat delar på resurser – där en enhet fungerar som arbetsgivare som sedan debiterar andra församlingar/pastorat för deras andel av resurserna.

Senaste artiklar