Kyrkomusiker byggs från unga år

Inom de närmaste 15 åren kommer tre av fyra kyrkomusiker att gå i pension. De nyutbildade är få, vilket oroar Kyrkomusikernas riksförbund. Idéerna för att locka unga till yrket finns, men måste bli verklighet på fler platser.

I dag finns 1 950 yrkesverksamma kyrkomusiker i Sverige. 742 av dessa är 55 år eller äldre. Och hela tre fjärdedelar av kyrkomusikerna är 50 år och äldre vilket innebär att det inom 15-17 år kommer att bli mycket stora pensionsavgångar.

Med den takt som nya kyrkomusiker utbildas, kommer nyrekryteringsbehovet inte på långa vägar att kunna täckas framöver.

– Det här är förstås en ekvation som inte går ihop, säger Ingela Sjögren, förbundsordförande i Kyrkomusikernas riksförbund, KMR.

I senaste numret av KMT, Kyrkomusikernas tidning, manar hon medlemmarna att tänka positivt och kreativt och att vara goda exempel för att fler ska bli intresserade av kyrkomusik. Ingela Sjögren lyfter särskilt fram barn- och ungdomssatsningar och arbetsmiljöfrågor som centrala för rekryteringen.

– Vår fysiska och psykiska arbetsmiljö är oerhört viktig. Nya regler för höjd pensionsålder kräver att vi ska orka sitta på orgelpallen ytterligare några år utan att vi ska få ryggproblem. Även all uppmärksamhet kring metoo-rörelsen påminner oss om att alltid agera när vi kommer i kontakt med kränkningar. Jag tycker att kyrkan borde vara helt fri från kränkningar och det ska alltid vara vårt gemensamma mål.

Vad gäller rekryteringen har Ingela Sjögren många tankar.

– Det är lätt hänt att man fastnar i problem av olika slag. Det finns så många grupper i sociala medier där man ventilerar alla bekymmer och negativa utmaningar som finns, från chefer och kyrkoråd till budget och instrument. Det blev tydligt inte minst kring diskussionerna om den nya kyrkohandboken, som självklart var en oerhört viktig diskussion. Naturligtvis ska vi ta upp sådant som bekymrar oss, men vi kan inte fastna i alla svårigheter och allt negativt, utan vi måste lyfta andra saker också. Ge varandra energi och uppmuntra varandra i vardagen.

– Jag har ett exempel på den positiva kraften. En kyrkomusiker skrev i något sammanhang ”Jag har världens bästa yrke” och det var då jag kände att det här är något vi borde få fram mera och tillsammans som kyrkomusiker vara ambassadörer för världens bästa yrke där vi får möta människor i livets alla stora händelser.

Just att få barn och unga intresserade är något Ingela Sjögren anser vara centralt. För som hon säger: ”En kyrkomusiker börjar man inte bygga i gymnasieåldern”.

– Musikintresset grundläggs redan i de tidiga barnaåren. Där är kyrkoråden jätteviktiga med planering och resurstilldelning, säger hon och lyfter fram de orgelskolor eller andra musikskolor som församlingar och pastorat själva anordnar, exempelvis i Öckerö utanför Göteborg och i Linköping.

Många gånger satsar de kommunala musikskolorna på ensemblespel och undervisning i grupp av ekonomiska skäl, och där kan musikskolor i kyrkans regi bidra med individuell undervisning i exempelvis klaviaturspel som piano och orgel.

– Att låta ett barn få uppleva en kyrkorgels kraft är en fantastisk upplevelse och de allra flesta barn som är med om det blir djupt berörda. Vi kyrkomusiker måste alla hjälpas åt att väcka intresset. Att se sig omkring, se möjligheter och bjuda in barn och unga faller på oss.

Ingela Sjögren önskar också en större förståelse från de folkvaldas sida för kyrkomusikerna.

– Ibland är det lätt hänt att man tar oss för givet i kyrkans verksamhet. Jag önskar att alla förtroendevalda verkligen lär känna kyrkomusikerna som yrkesroll och inser hur betydelsefulla vi är. Kyrkomusiken kan tillföra något alldeles unikt.