Diakon- och prästmöte i Stockholm samlade många

Temat för Stockholms stifts diakon- och prästmöte var ”Gör inte skillnad på människor”. Över 600 deltagare samlades för att mötas och dela erfarenheter.

Den nyskrivna psalmen En kärlekshälsning till jordens barn av Ragnwei Axellie och Britta Snickars sjöngs vid inledningen av det två dagar långa mötet. Ett antal valbara seminarier under temarubrikerna undervisning, gudstjänst, diakoni och mission arrangerades, bland annat ägnades ett seminarium åt gudstjänstfirandet i Svenska kyrkan, ett annat seminarium gick under namnet ”Målgrupp alla – att dela tro, dela liv och undervisa i folkkyrkan”. 

Efter biskop Eva Brunnes ämbetsberättelse hölls en storföreläsning på temat Kyrka för och med alla. Vad innebär det att vara en inkluderande gemenskap? ”Om vi vill vara en kyrka som välkomnar och tjänar alla människor såsom Jesus själv gjorde – vad betyder det för vad vi är, lär och gör?” Gunilla Lindén, t f kyrkoherde i Högalids församling, samtalade med Stephen Edwards, kontraktsprost i Manchester och del av nätverket Inclusive Church.

Jan Eckerdal, stiftsadjunkt i Strängnäs stift och författare, talade om Kyrka i mission och Andreas Holmberg, stiftsadjunkt i Stockholms stift och biskop electus, talade under rubriken Vaddå luthersk kyrka? Vaddå mission? ”Allt fler av de barn, ungdomar och vuxna som är en del av livet i Svenska kyrkans församlingar bär med sig andra kristna traditioner än den lutherska. Eller så är de muslimer. Vad händer med en evangelisk-luthersk kyrka när andra trostraditioner flyttar in i våra gemenskaper?”

Efter biskop Eva Brunnes ämbetsberättelse i morgon hålls en storföreläsning på temat Kyrka för och med alla. Vad innebär det att vara en inkluderande gemenskap? "Om vi vill vara en kyrka som välkomnar och tjänar alla människor såsom Jesus själv gjorde – vad betyder det för vad vi är, lär och gör?" Gunilla Lindén, tf kyrkoherde i Högalids församling, samtalar med Stephen Edwards, kontraktsprost i Manchester och del av nätverket Inclusive Church.

Morgondagens valbara seminarier under temarubrikerna Diakoni och Mission tar bland annat upp Diakonala prioriteringar – med hjärta och hjärna in i framtiden samt Kyrka och mission där Jan Eckerdal, stiftsadjunkt i Strängnäs stift och författare, talar.

Andreas Holmberg, stiftsadjunkt i Stockholms stift och biskop electus, talar under rubriken Vaddå luthersk kyrka? Vaddå mission? "Allt fler av de barn, ungdomar och vuxna som är en del av livet i Svenska kyrkans församlingar bär med sig andra kristna traditioner än den lutherska. Eller så är de muslimer. Vad händer med en evangelisk-luthersk kyrka när andra trostraditioner flyttar in i våra gemenskaper?"

Lena Nordlander
präst i Engelbrekts församling

– Att känna att vi är många, att vi gör ett gott arbete, att vi får hopp, att vi är på väg. Att samlas kring en ledare och få höra vad hon tycker och samtala kring vad vi tycker om det. Det här ger inspiration och stöd.

Christina Hansson
präst i Sundbyberg

– Gemenskap och fördjupning. När jag tittar mig omkring och ser alla jag känner, alla jag pluggat med eller arbetat med, känns det väldigt roligt. Föreläsningarna ger fördjupning som väcker tankar.

Regina Persson
diakon i Täby församling

– Att se det stora sambandet , att vi förstår att vi är så många, att vi gör samma sak, att vi har samma riktning i vardagen.

Caroline Green
vik sjukhuspräst vid S:t Görans sjukhus, Västermalms församling

– Vi möts så lite i vardagen så det känns väldigt roligt att få träffas så här för att dela erfarenheter och kunskap och att få uppmuntra varandra. Det här är ett tillfälle att se gemenskapen, se att vi är en kyrka.

Ann-Christine Kindt
pensionerad diakon

– Att vi ser att vi är en så stor kyrka, att vi får inspiration, att vi får möjligheter att mötas. 

Senaste artiklar