Så mycket koldioxid binder Svenska kyrkans skogar

Prästlönetillgångarna förvaltar drygt 400 000 hektar produktiv skogsmark som tillsammans binder runt en miljon ton koldioxid varje år. Foto: Mikael M Johansson. 

Att sluta avverka skog för klimatets skull är fel väg att gå, tycker Rolf Björheden, seniorforskare vid Skogforsk. Han har undersökt hur mycket kol som binds och släpps ut genom den skog som Svenska kyrkan förvaltar.

eller

Prenumerera!

 

I erbjudandet ingår:

  • Inlogg till kyrkanstidning.se
  • Kyrkans Tidnings pappersupplaga som e-tidning
  • Stort arkiv med tusentals artiklar
  • E-tidningsarkivet med alla tidningar sedan 2009
  • Idé och inspiration