Även självklarheter måste ibland begrundas

Författarna försöker reflektera teologiskt omkring vanlig verksamhet i en församling, skriver recensenten. I boken finns texter bland annat om församlingsmötets teologi, scouting, trädgårdsodling, pengar och ekumeniska gudstjänster. Foto: Linnéa Lindmark
 

Underrubriken i boken är en bra påminnelse om vad vi alla behöver. Jag tar till mig det, skriver Caroline Krook i sin recension.

Tro & Liv är en skriftserie som ges ut av Enskilda högskolan i Stockholm. Skriftseriens syfte är att genom olika uppsatser söka en teologisk förståelse av vår komplexa samtid.

Det handlar om att både samfund, församlingar och enskilda kristna behöver hjälp att navigera i postsekulära farvatten.

I boken Heliga vanor kommer arton olika författare till tals, de flesta verksamma inom Equmeniakyrkan men även i Svenska kyrkan och Evangeliska frikyrkan.

Boken handlar om det författarna kallar formativa praktiker, det villa säga andliga vanor.

Fyra huvudområden berörs: Helighetens meningar. Skapelsens helighet, Gudstjänstens helighet och Gemenskapens helighet. Författarna försöker reflektera teologiskt omkring vanlig verksamhet i en församling. Här finns texter bland annat om församlingsmötets teologi, scouting, trädgårdsodling, pengar och ekumeniska gudstjänster. 

Det är förvisso en hel del självklarheter som sägs i de olika kapitlen om än med lite mer teologiska uttryck än vad vi är vana vid. Naturligtvis är det viktigt för en församling att då och då stanna upp och reflektera över verksamheten: Vad gör vi, varför gör vi det, hur påverkar det oss?  

Ortopraxi kan betyda att tron måste sätta sig i kroppen. Goda seder och heliga handlingar är viktiga för en människas väg till andlig mognad. I en församlings liv måste finnas plats både för urgamla riter, fantasi och nytänkande. I boken finns förslag på böner, ordningar och genomförande. 

Även självklarheter måste ibland begrundas. Underrubriken i boken Långsamhetens lov i en accelererade tid är en bra påminnelse om vad vi alla behöver. Jag tar till mig det.

Caroline Krook
 

Fakta: Bok

Bok framsida

Titel: Heliga vanor Långsamhetens lov i en accelererande tid
Redaktörer: Joel Appelfeldt och Ellen Vingren
Förlag: Tro & Liv skriftserie,  Enskilda högskolan Stockholm
 

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.