Nyhet

Apoteken kan bli sjukmottagning

I november genomförs en unik studie om sjukvårdsrådgivning. Studiens syfte är att ta fram resultat om huruvida sjukvårdsrådgivningen i framtiden ska kunna hänvisa människor med lindriga sjukdomssymptom till apotekens farmaceuter.

– I tidigare studier har vi sett att patienter som inte blir hänvisade till läkare är mindre nöjda med den vård som de får när de pratar med sjukvårdsrådgivningen, säger Silje Gustafsson, doktorand på Luleå tekniska universitet till TT.

Studien är ett försök att skapa en bättre nöjdhet hos patienterna och se om de får en bättre symtomlindring genom apoteken.

– Vi vill öppna för samarbete över gränserna, säger hon.

Att omdirigera flödet av personer med lindriga sjukdomar kan spara stora belopp till primärvården.

– Ungefär 13 procent av alla läkarbesök i primärvården hade kunnat hanteras på apoteksnivå. Skulle man lyckas få över alla de här besöken till apoteket på rikstäckande nivå så är det 3,3 miljarder kronor till primärvården, säger hon och hänvisar siffrorna, som är från 2012, till en publicerad rapport av Sveriges läkarförbund 2014.