Nyhet

Polis kontrollerar fler migranter

Under de senaste veckorna har polisen lagt resurser på att finnas tillgänglig på stationer och vid gränsövergångar där många migranter rör sig. Därför har färre inre utlänningskontroller genomförts. Men nu ska det bli ändring.

– Vi försöker nu att återgå till normalt polisarbete. I genomsnitt har det tidigare gjorts ungefär tusen inre utlänningskontroller i månaden i Sverige. I och med det läge vi nu befinner oss i finns det anledning att göra några fler, säger Patrik Engström, chef för gränspolissektionen vid Nationella operativa avdelningen (NOA).

Kritiserade kontroller

Poliserna har tidigare kritiserats för att bygga kontrollerna på etnisk profilering, men Patrik Engström tonar ner kritiken:

– Det är i första hand beteende och personen som avgör vem som ska kontrolleras, och kontrollerna ska inte baseras på en persons utseende, språk eller namn.

Kontrollerna ska genomföras över hela landet och syftet är att fånga upp personer som inte har rätt att vistas i Sverige. Vissa av de aktuella personerna kan, enligt polisen, utgöra en fara för landet medan andra lätt kan bli utsatta för brott.

Kan bli avvisade

– Vi vill säkerställa att det inte uppstår en situation där en stor grupp lever undangömda i samhället. Människor som vistas olovligen faller ofta offer för brott, och det kan handla om människosmuggling, säger Patrik Engström.

Då polisen identifierar människor som vistas illegalt i Sverige ges information om hur de kan söka asyl. Om personen inte vill söka asyl kan det, enligt polisen, bli frågan om avvisning.