Kyrkans ordning

I den här utbildningen sammanfattar Per Westberg på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation det viktigaste kyrkoordningen säger om uppdraget du har, du som valts in som ledamot eller ersättare i kyrkofullmäktige. HÄR hittar du fler gratisfilmer och våra utbildningar.


KYRKANS ORDNING

I den här utbildningen tar Per Westberg utgångpunkt i uppdraget som fullmäktigeledamot när han guidar till viktiga skrivelser och paragrafer i Kyrkoordningen. Men det finns såklart mer som är både bra och viktigt att känna till.  Ett tips för att närma sig kyrkoordningen är att läsa inledningstexterna som finns i början av varje avsnitt. Där blir det tydligt hur juridiken samsas med teologin. Och där får du en bra beskrivning och förståelse för både Svenska kyrkan identitet och uppdrag.

Övning
Läs inledningstexten till avdelning två som beskriver Svenska kyrkans syfte och församlingens grundläggande uppgift och fundera därefter kring hur tänker du själv tänker kring tro, gemenskap, Guds rike och skapelsen.
Samtala gärna tillsammans med andra ledamöter i fullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd kring detta och fundera över vad det innebär för ert lokala sammanhang.
Är du ny i din roll som förtroendevald är det en bra idé att samtala med ett par erfarna förtroendevalda om deras erfarenheter. Och du som har några mandatperioder bakom dig, ta tillfället att lyssna in perspektiv och tankar från den som är ny i Svenska kyrkans sammanhang.

Tips för att lära mer!
I boken Du är vald! finns fler frågor att samtala om och fundera vidare kring. Den kan beställas på verbum.se

Vi tipsar också om Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar som har sin utgångspunkt i kyrkoordningens paragrafer. Den kan laddas ner på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations (Skao:s) intranät.