Budget och målkapital - Höstens ekonomifrågor i fullmäktige

Ekonomi ska vara ett verktyg för en god kyrklig verksamhet och en del av en god styrning. Det är utgångspunkten i den här utbildningen. Här tittar vi närmare på vad du som ledamot i fullmäktige behöver känna till och förstå om ekonomi för att fullfölja ditt uppdrag på bästa sätt.  Vi går igenom hur årshjulet för ekonomifrågorna i församlingen/pastoratet brukar se ut under hösten och vilket ansvar som fullmäktige har i detta. 

Under utbildningen kommer vi bland annat ta upp:

  • ekonomins roll i styrningen av verksamheten
  • frågor och begrepp kopplade till budget och målkapital 


För vem?

Utbildningen ger en introduktion till höstens ekonomifrågor i fullmäktige och vänder sig till dig som är ny i ditt uppdrag och/eller till dig som vill fräscha upp dina kunskaper inför en ny mandatperiod. 


Utbildningens upplägg och form:

I utbildningen varvas föreläsningspass med erfarenhetsutbyte och möjlighet att ställa frågor. Utbildningen är webbaserad och vi rekommenderar att alla som deltar i utbildningen sitter vid en egen dator eller lärplatta, utrustad med kamera och mikrofon för att skapa bästa förutsättningar för lärande. 


Utbildningsledare  


Utbildningsledare är Maria Frykberg, ekonom med lång erfarenhet av Svenska kyrkans verksamhet och ekonomi. Till vardags arbetar Maria som enhetschef för Ekonomienheten på Göteborgs stiftskansli där hon ansvarar för verksamheten med servicebyråtjänster och också är delaktig i stiftets arbete med församlingsutveckling genom verksamhetsstyrning. Som utbildare brinner hon för att göra ekonomifrågorna förståeliga och tillgängliga för deltagarna.


Anmälan och pris

Priset för utbildningen är 570 kronor inklusive moms per deltagare. Du anmäler dig via formuläret nedan och får sedan en bekräftelse med mer information inför utbildningen. Anmälan är bindande. 
 

Frågor

Har du frågor, mejla oss på utbildning@kyrkanstidning.se 

 

Välj kurstillfälle

Ytterligare deltagare

Deltagare 2
Deltagare 3
Deltagare 4
Deltagare 5

Faktureringsadress