Artificiell intelligens

Här hittar du de artiklar vi skrivit som har med artificiell intelligens att göra. 

Artificiell intelligens, eller AI som det ofta förkortas, är den teknologiska utveckling som bär på människo-liknande egenskaper i form intelligens. Bland annat kan AI ge resonerande svar på frågor och skapa kreativa bilder.

Tanken med tekniken är att den ska vara ett hjälpande verktyg för människor att lösa uppgifter på ett snabbare och bättre sätt men också en hjälpande hand i att fatta bättre beslut.

Men i och med teknikens framfart har det uppstått oro gällande teknikens baksidor - att den skulle kunna användas i onda avsikter, så som vilseledande och manipulerade bilder samt att automatiserande med AI skulle resultera i stor arbetslöshet för människor. 

Nedan hittar du bland annat artiklar om hur rollerna inom kyrkan skulle påverkas den artificiella intelligensens framfart. 

Artificiell intelligens