Beredskap

Här hittar du artiklarna som skrivits om kyrkans arbete med beredskap som en del av Sveriges beredskap

Sedan kriget kom till Europa i och med Rysslands invasion av Ukraina har frågan om Sveriges försvar aktualiserats på allvar. 

I det arbetet ingår olika typer av beredskap. Kyrkan ett uppdrag att i krig och kris kunna fortsätta sin verksamhet. Nedan hittar du bland annat artiklar om hur Svenska kyrkan övar beredskap men också vad beredskapen ställer för krav. 

Visste du att det i händelse av kris eller krig behöver det finnas markreserver på kyrkogårdarna som räcker till att begrava fem procent av invånarna? Mer om detta i artiklarna nedan.

Beredskap