Katolska kyrkan

Här hittar du alla våra artiklar om Katolska kyrkan.

Den katolska kyrkan, även känd som den romersk-katolska kyrkan, är det största kristna samfundet i världen. Denna omfattande och historiskt inflytelserika institution är strukturerad under ledning av biskopar, med påven i spetsen som biskop av Rom. Påven stöds av den Romerska kurian och kardinalerna. Kyrkan omfattar 23 självstyrande delkyrkor som alla erkänner påvens auktoritet och är förenade i tron, vilket gör deras anhängare till katoliker.

Grundad på Jesus Kristus läror i det första århundradet e.Kr., anser katolska kyrkan att dess biskopar är direkta efterträdare till Kristi apostlar, med påveämbetet etablerat genom Petrus av Jesus själv. Katolskt trosliv betonar vikten av de teologiska dygderna tro, hopp, och kärlek, förkunna evangeliet och utöva barmhärtighet.

Centrala för troslivet är även de sju sakramenten: dop, konfirmation, eukaristi (nattvarden), försoning, de sjukas smörjelse, ordination och äktenskap.

Vördnad för Jungfru Maria, Jesu mor, är också en viktig del av kyrkans tro. Även om den latinska kyrkan är den största delkyrkan, finns det variationer i teologi, doktrin och liturgi bland de östkatolska kyrkorna samt inom olika religiösa institut och ordnar.

Katolska kyrkan

Foto: Andrew Medichini/AP/TT