Kollekt

Här hittar du de artiklar vi skrivit om kollekten.

Kollekt betyder samla in. Under söndagsgudstjänsterna brukar kollekt samlas in till ett utvalt ändamål. Kollekten är en solidaritetshandling, var och en bidrar efter sin förmåga. 

Kollekten kan både gå till ett regionalt ändamål och övriga organisationer.

Prästen eller kyrkvärden brukar under gudstjänsten berätta var kollekten ska gå.

Numera kan kollekt både lämnas i kollekthåven och ges via Swish.

Nedan kan du läsa artiklar vi skrivit om kollekten.

kollekt