Så funkar Svenska kyrkans gudstjänster

Gudstjänst i Rådmansö kyrka.

Gudstjänst i Rådmansö kyrka. I koret, den upphöjda plattformen längst fram i kyrkan, sitter en kör. Prästen står i ambon, en talarstol i kyrkan. Foto: Johannes Frandsen. 

Vad är en gudstjänst? När ska jag sitta och när ska jag stå i kyrkan? Och varför frågar mitt korsord om gudstjänst med te? Här får du svaret på alla dina frågor. 

En artikel för dig som nyligen fått en uppgift i Svenska kyrkan eller bara är nyfiken.

Det är vanligt att känna någon form av nervositet när man ska göra något första gången. Till exempel om man aldrig varit på en gudstjänst eller inte kommer ihåg hur det gick till sist man var i en kyrka för många år sedan.  

Här förklarar Kyrkans Tidning vad en gudstjänst är och ger några praktiska tips på hur man kan bete sig under en gudstjänst i Svenska kyrkan.  

När firar man gudstjänst?

En gudstjänst är, enligt Nationalencyklopedin en "sammankomst under fastställda former för att tillbe sin gud". Att fira gudstjänst en av Svenska kyrkans församlingars grundläggande uppgifter. Syftet är att människor ska komma till tro på Jesus och att skapa och fördjupa en kristen gemenskap. 

I Svenska kyrkan firar alla församlingar gudstjänst på söndagar, men gudstjänster förekommer även under andra dagar i veckan. I kyrkoordningen (Svenska kyrkans lagbok) står att huvudgudstjänster firas på söndagar eftersom Jesus Kristus uppstod på söndagen, Herrens dag. 

Prenumerera på Kyrkans Tidning

Gudstjänsten är öppen för alla

Svenska kyrkans gudstjänster är öppna för allmänheten och att alla är välkomna. Man behöver inte vara troende kristen eller medlem i Svenska kyrkan.  

Generellt sett finns det få regler eller uttalade förbud i gudstjänsten. Det viktigaste är att man är respektfull mot sina medmänniskor och visar hänsyn gentemot de som kommit till kyrkan för att känna närvaro med Gud. 

Kommer du till kyrkan när gudstjänsten redan har börjat är du lika välkommen. 

Det främsta tipset är att vara uppmärksam på det som händer. Att titta på hur människor runt en gör och lyssna på prästen. Om man får en agenda: läs även det finstilta. där kan det stå extra förklaringar och tips. 

präst förbereder mässan, en del i nattvarden i stefanskyrkan

En präst bryter brödet, ett moment i mässan. Foto: Mikael M Johansson

Var i kyrkan ska jag sitta? 

I kyrkbänkarna råder fri placering. Ibland är vissa bänkrader reserverade med en skylt, men annars kan man sätta sig där man tycker det känns bekvämt. 

På begravning är det traditionellt så att familj och släkt sitter på ena sidan och vänner på andra. Det vanligaste är familj till höger och vänner till vänster, men det finns regionala varianter. Känner man sig osäker kan man fråga begravningsentreprenören.

På vigsel sitter enligt tradition brudens familj och vänner till vänster och brudgummens vänner och familj till höger. Det är dock långtifrån självklart att det är så idag och är brudparet samkönat går det inte att förutsätta att det är på ett vis. Står det inte tydligt angivet någonstans kan man fråga värdarna, så vet man att man hamnar rätt. 

Ska jag sitta eller stå?

Under en gudstjänst sätter man sig och ställer man sig upp många gånger. Om det råder osäkerhet bland församlingen när man ska sätta eller ställa sig, kan prästen göra en signal med handen när det är dags. 

I agendan och psalmboken står det en asterisk - * - där man ska stå upp. 

Om gudstjänsten börjar med en procession, ett intåg i kyrkan, ska man alltid stå upp. 

Fakta: Vad är en gudstjänst?

 • Ett tillfälle att samlas och i gemenskap be till Gud
 • I kyrkoordningen (Svenska kyrkans lagbok) står: "Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten."
 • I gudstjänsten finns vissa fasta moment som alltid ingår, som läsning ur Bibeln, bön, predikan eller reflektion, psalmsång och välsignelsen. 
 • I Svenska kyrkan firas alltid minst en gudstjänst i varje församling på söndagen, men det är vanligt att det erbjuds fler gudstjänster under veckan. 

Psalmsång

En psalm är en andlig sång. I Svenska kyrkan finns 700 psalmer som är antagna i den officiella psalmboken. 

När ingen solist eller kör sjunger, är det församlingens uppgift att fylla kyrkan med sång. Men det finns inget krav på att sjunga med.  

Psalmböcker finns i alla kyrkor vid ingången eller utplacerade i bänkarna. Ibland blir man tilldelad en agenda där psalmernas texter finns utskrivna. Läs i agendan eller kolla på psalmtavlan så hittar du rätt nummer på psalmen (obs! numret läses i psalmbokens övre vänstra hörn, ej sidnumret). Lyssna på musiken och andra runt dig och sjung med efter bästa förmåga. 

Ibland läser eller sjunger man växelvis med prästen eller en annan ledare. Då är det viktigt att titta noggrant i agendan. Där det står “L” eller “P” är det en person som läser, när det står “F”, ska hela församlingen läsa. Trosbekännelsen och Vår Fader inleds ofta av prästen, men läses alltid tillsammans. 

Prenumerera på Kyrkans Tidning

Gudstjänst med te

Te deum är en gammal lovsång. I Svenska kyrkan används den ofta i moderniserade former, men i romerska-katolska kyrkan används den desto mer. Undrar korsordet efter “Gudstjänst med te” är Deum ofta svaret. 

Kollekt

Kollekt är insamling av medel till välgörande ändamål. Kollekten kan samlas in på flera sätt: med swish eller en insamlingsbössa som står vi utgången till kyrkan. 

Ibland går någon runt och samlar in kollekt i bänkarna med hjälp av en kollekthåv. Var uppmärksam på när håven kommer, även om du inte tänkt lämna något i den, så att du kan skicka den vidare till nästa person. 

Fridshälsning

Ungefär i mitten på gudstjänsten hittar man ett moment som heter fridshälsning. Traditionen vid fridshälsningen ser olika ut från församling till församling. I en del församlingar hälsar prästen frid över församlingen och går sedan direkt vidare till nästa punkt på agendan. I andra församlingar är traditionen att man vänder sig till de som sitter i närheten och hälsar “Herrens frid” eller “Guds frid” till varandra. Det spelar ingen roll om du känner personerna eller ej. 

gudstjänst mässa med nattvard i katarina kyrka

Gudstjänstbesökare står på led i Katarina kyrka och väntar på att få ta emot nattvarden. Foto: Mikael M Johansson

Nattvard

Vad är skillnaden på en gudstjänst och en mässa? I vissa gudstjänster firas nattvard, då brukar gudstjänsten istället kallas för mässa. Under nattvarden får man ta emot Jesu kött och blod i form av bröd och vin. 

Alla som är döpta är i välkomna att ta emot nattvard i Svenska kyrkan. Utdelandet av nattvarden kan ske på en mängd olika sätt.  

I dag är det i många kyrkor vanligt att nattvarden delas ut stående. Då går man i ett led fram till en person, det kan vara en präst, diakon eller lekman. Där sträcker man fram handen och får en liten brödbit. Sedan går man vidare till person som håller i en bägare med vin, där man doppar sitt bröd. Man äter brödet och kliver man åt sidan för att lämna plats till nästa person. 

Ungefär lika vanligt är att man går fram till altarringen, knäböjer och tar sedan emot bröd och vin på samma sätt som när du tar emot nattvarden stående. När du är klar reser du dig och lämnar plats åt nästa person. Det här kallas obrutet duklag. 

Det händer också att nattvarden genomförs med brutet duklag. Då väntar man tills alla i ringen har fått sitt bröd och vin och prästen har tackat för måltiden innan man reser sig. 

Vill man inte ta emot bröd och vin går det bra att ändå gå fram till de som delar ut nattvarden, men lägga handen på höger/vänster axel. Då får du istället en välsignelse. 

Prenumerera på Kyrkans Tidning

Klädsel i kyrkan

Vad får man ha på sig i kyrkan? I Svenska kyrkan finns inga regler kring klädsel. För vissa lever traditioner kvar, som att man gör sig söndagsfin för att gå i kyrkan och ser till att täcka axlar och knän, men de allra flesta går idag till kyrkan i sina vardagskläder. Om man bär en huvudbonad, som keps, är det uppskattat av många att man tar av sig den när man kliver in i kyrkan. 

Fakta: Olika typer av gudstjänster

 • Andakt eller bön - En kortare samling. Ofta en stund för stillhet och reflektion. 
 • Huvudgudstjänst - Den gudstjänst en församlingen håller på söndagen 
 •  Mässa - En gudstjänst där det firas nattvard. 
 • Musikgudstjänst - Gudstjänst med extra mycket musik, kan vara allt från Bach till techno. 
 • Familjegudstjänst - En gudstjänst anpassad för att passa folk i alla åldrar, framförallt barn och unga. 
 • Dop-, konfirmations, vigsel- och begravningsgudstjänst - När någon döps, konfirmeras, gifter sig eller begravs i kyrkan är även det en gudstjänst. Varje händelse har sin egen gudstjänstordning med specifika moment som enbart ingår där. 
 • Radiogudstjänst - Ibland sänds det gudstjänster på radio och tv, till exempel kan man se och lyssna på sändningar från Sveriges radio och SVT varje vecka. 

Källa: Svenska kyrkan

Tända ljus i kyrkan

I de flesta kyrkor finns möjlighet att tända ljus. Det är också vanligt att det under gudstjänsten ges tid för egen bön och ljuständing. Foto: Mikael M Johansson

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA