Gudstjänst

Här kan du läsa de artiklar som har skrivit som har med gudstjänsten att göra.

Att fira gudstjänst en av Svenska kyrkans församlingars grundläggande uppgifter. Syftet är att människor ska komma till tro på Jesus och att skapa och fördjupa en kristen gemenskap. 

I Svenska kyrkan firar alla församlingar gudstjänst på söndagar, men gudstjänster förekommer även under andra dagar i veckan.

I kyrkoordningen (Svenska kyrkans lagbok) står att huvudgudstjänster firas på söndagar eftersom Jesus Kristus uppstod på söndagen, Herrens dag. 

Svenska kyrkans gudstjänster är öppna för allmänheten och alla är välkomna.

Nedan kan du bland annat läsa om hur församlingarna arbetade med digitala gudstjänster under pandemin

Gudstjänst