Missionsprovinsen

Här hittar du alla våra artiklar om Missionsprovinsen.

Missionsprovinsen i Sverige, etablerad 2003, är ett självständigt konservativt lutherskt samfund som bildades som en reaktion mot Svenska kyrkans alltmer liberala teologi, särskilt i ämbetsfrågan efter beslutet 1993 om kvinnliga präster. Organisationen, som leds av biskop Bengt Ådahl sen 2019, betraktar sig som ett fritt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Dess lära är grundad på Bibeln, de gammalkyrkliga trosbekännelserna och den oförändrade Augsburgska bekännelsen, som erkändes av Uppsala kyrkomöte 1593. Trots enighet kring kvinnoprästfrågan finns en teologisk mångfald inom Missionsprovinsen. Organisationen är känd för sina konservativa åsikter i frågor som homosexualitet, abort och evolution. Den ser sig som en fortsättning på Svenska kyrkans traditionella arv. Grundarna av Missionsprovinsen såg dess bildande som en del av en längre kamp för att bevara detta arv, som de menade började undergrävas redan 1958 med beslutet att tillåta kvinnliga präster, vilket de ansåg strida mot Bibelns läror och kyrkans traditioner.

missionsprovinsen