Är det rimligt med tv-reklam för ett sakrament?

Karin Mannesson Komminister Norra Billings pastorat

Att beskriva dopet som livets första fest är direkt felaktigt ur ett ekumeniskt perspektiv. Foto: TT

Ska Svenska kyrkan verkligen göra kundundersökningar och leta potentiella målgrupper för att så effektivt som möjligt kunna sälja in en helig handling till så många som möjligt?

Kyrkomötet fattade 2021 ett beslut om att genomföra en informationskampanj för att uppmuntra till dop och för att tydliggöra att dopet kan ske när som helst i livet. Resultatet är den aktuella reklamkampanjen med sloganen Dopet – livets första fest.

Men är det rimligt att mellan reklam för diskmedel, fasadfärg och solresor göra reklam för ett sakrament? Ska Svenska kyrkan verkligen göra kundundersökningar och leta potentiella målgrupper för att så effektivt som möjligt kunna sälja in en helig handling till så många som möjligt? Att göra reklam i TV är att gå in i ett sammanhang där det som erbjuds blir en vara och den som är mottagare blir en potentiell konsument, det är sammanhangets premisser.

Syftet med kampanjen skulle varit att visa att dopet är en möjlighet i alla åldrar, men att definiera dopet som ”livets första fest” säger motsatsen. Vad jag har förstått är de som producerat filmen medvetna om att budskapet går emot själva syftet, men valde ändå den som slogan eftersom målgruppen svarade bäst på den.

Att beskriva dopet som livets första fest är också direkt felaktigt ur ett ekumeniskt perspektiv. Dopet tillhör inte Svenska kyrkan. Det är en helig handling Gud ger till den världsvida kyrkan vilket innebär att dopet lika mycket tillhör samfund som inte döper barn och lika mycket är en levd verklighet för alla oss som döpts som vuxna.  Att avsluta filmen med Svenska kyrkans logga innebär inte att vi har mandat att göra dopet till någonting det inte är. Inte ens om det passar målgruppen.

Men om vi ändå ska gå vidare på det här spåret förslår jag ”Mässan – där det finns bröd och vin är det fest!”

Karin Mannesson
Komminister Norra Billings pastorat

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Kommunikation Dop

Prenumerera på Nyhetsbrev

3 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Petter Gustafsson
Jag är väldigt skeptisk till den där kampanjen. Jag anser att den handlar mera om att värva medlemmar än att propagera för dopet. Eftersom man blir medlem när man döps så vill kyrkan att många blir döpta. Fokus är medlemmar inte mission.
Kjell Cronert fd. Kyrkorådsirdförande
Det är klart man kan diskutera reklam för kyrkan. Rätt gjort kan det bli bra. Än viktigare är att de gudstjänster som sänds på TV. Min uppfattning är att dessa måste bli mycket bättre - då blir det bra för kyrkan.
Konrad Eklund
Håller helt med Skribenten! Vi måste kämpa mot att kyrkans görs om till företag.