En tydligare profil för en synligare kyrka

Pia Dahlén, kommunikationschef kyrkokansliet i Uppsala

En detalg ur Svenska kyrkans nya grafiska profil. 

Genom att många använder Svenska kyrkans gemensamma profil och logotyp stärker vi nu möjligheterna för kyrkan att uppfattas som en tydlig avsändare för kommunikation, skriver kommunikationschef Pia Dahlén i en replik. 

REPLIK

Många känner inte igen Svenska kyrkan som avsändare och vet inte vad kyrkan är och gör. Syftet med Svenska kyrkans nya grafiska profil är att öka församlingarnas och hela Svenska kyrkans synlighet.

I Erik Apelgårdhs insändare (Kt/25) finns frågor om bakgrunden till Svenska kyrkans nya grafiska profil och uppdaterade logotyp.

Svenska kyrkans olika enheter lägger varje år stora resurser på att berätta om kyrkan och kyrkans verksamheter. Trots det visar Svenska kyrkans årliga undersökningar att människor som inte deltar i kyrkans aktiviteter, ofta har låga kunskaper om vad kyrkan är och gör.

Den nya visuella identiteten ska hjälpa Svenska kyrkans församlingar, pastorat, stift och nationella nivå att bli synligare i samhället.

När Svenska kyrkans gemensamma grafiska profil togs fram 2005 registrerades också varumärket Svenska kyrkan hos Patent- och registreringsverket. Där står skrivet att kyrkostyrelsen äger varumärket och att alla ”registrerade organisatoriska delar” i Svenska kyrkan får använda Svenska kyrkans logotyp. De allra flesta församlingar och pastorat har också valt att göra det. Den som använder logotypen förbinder sig även att följa Svenska kyrkans grafiska profil.

Sedan 2005 har förutsättningarna för kommunikation förändrats radikalt och många församlingar har länge efterfrågat bättre stöd för det digitala kommunikationsarbetet.

Utgångspunkten i översynen har varit att skapa förutsättningar för synlig och tydlig kommunikation i alla kanaler. Arbetet har genomförts tillsammans med kommunikatörer från Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift.

Den nya grafiska profilen ger församlingarna större utrymme och fler möjligheter att anpassa kommunikationen efter de lokala förutsättningarna. Församlingsnamnet, staden, diakonicentret eller ungdomsgruppen kan nu lyftas fram på ett tydligare sätt än förut. Utifrån församlingens förutsättningar finns det också stora möjligheter att använda profilen på olika sätt.

Genom att många använder Svenska kyrkans gemensamma profil och logotyp stärker vi nu möjligheterna för kyrkan att uppfattas som en tydlig avsändare för kommunikation. Också bland människor som idag står långt ifrån kyrkan

Pia Dahlén,
kommunikationschef kyrkokansliet i Uppsala

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

18 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.

Målgrupp och budskap
Det man kan diskutera är själva utförandet. Vilken målgrupp vänder sig bildspråket till? Vilka grupper är det tänkt att det ska tilltala? Det är också en intressant fråga som tagits upp i kommentarerna tidigare om valet av färgskala. Hur kommer det sig att man valde de färger/gråtonade nyanser man valde? Säger de någonting om kyrkans färgspråk i liturgin tex, eller vad alluderar de till? Nu har man ju lagt ner tid och pengar på detta, så man får väl pröva ett tag, och utvärdera sedan. Men det skulle vara intressant att höra vilka målgrupper man tänker sig (ålder, utbildning, kön, ekonomi livsstil, osv) att man vänder sig till och vill tilltala med den nya grafiska profilen. En annan fråga är vilket budskap man vill förmedla.
Jästen efter degen
Naturligtvis ska frågor om målgrupp och budskap diskuteras allra först. Jämför reklamen för Bregott. Gjord av proffs. Varför måste Svenska kyrkan vara amatörmässig i sådana här sammanhang?
Nyfiken
"Den som använder logotypen förbinder sig även att följa Svenska kyrkans grafiska profil." Vart finns detta uttryckt som någon form av bestämmelse? Vem har bestämt att det är så?
Målgrupp och budskap
”Jästen efter degen”: jag tar för givet att frågor om målgrupp och budskap har genomlysts i sedvanlig ordning i början av arbetet med framtagandet av den nya grafiska profilen. Är bara intresserad vilka svar man kom fram till. Vem/vilka tänker man sig som målgrupp? Och vilket budskap vill man att den grafiska profilen ska förmedla?
Gunnar V
Det är klart att intentionen med ny grafisk profil och logotype har haft det bästa för ögonen när detta togs fram. Det man som kyrkomedlen dock måste få lov att undra över är syftet med är all avsaknad av ögon, näsa och mun på alla människor som förekommer. På vilket sätt skapar dessa totalt nollställda tecknade dockor med ansikten någonting av det stora värde som kyrkan förvaltar? Essensen hos oss är en inbjudan att upptäcka sig sedd, mött, förstådd, respekterad och älskad och försonad för att nu nämna det mest avgörande delarna. Men finns det inga ögon att möta är ju detta svårt för människan att nå. Jag hade önskat att goda teologer nu funderar några varv till på utseendet av grafiska profilen. Vilka signaler är det vi sänder ut? Relation är det vi står för ju. Med Gud, med varandra och med oss själva. Våra sinnen; syn, hörsel, lukt och smak sitter i ansiktet! Och genom dem är det bl a vi upptäcker gudsrelationen, i och genom sakrament (där även känseln är direkt inkopplad) och varandra. Det är därför ett aningslöst "nedgraderande" av människovärdet att avbilda människan med borttagna ögon, öron näsa och mun... Det är nästan så att man tar sig för pannan! Förklara hur det tänkts kring detta, tack!
Påverkan klimat/miljö och ekonomi
Var i allt detta arbete har frågorna kring miljö/klimatpåverkan och ekonomi diskuterats? Vi köper in och gör av med mycket färg i skrivarna, vilket påverkar både vår ekonomi negativt. Färgen är inte särskilt miljövänlig och vi kommer inte ifrån att vi har en hel del utskrifter då v i inte enbart kan kommunicera digitalt. Dessutom kostar det både tid och pengar att få alla skrivare kalibrerade med de nya färgskalorna och det är svårt att få rättvisande färger ändå.
Tre apor
Svenska kyrkan håller för ögon, öron och mun. Därför saknas dessa kroppsdelar på kyrkans varumärke. Logiskt så det förslår
Bitter eftersmak
Dessa förståsigpåare! Det lämnar onekligen en bitter eftersmak. Jag tycker mycket om den nya grafiska profilen! Färgerna är tilltalande, illustrationerna känns mer a jour och loggan gör sig mycket bättre digitalt än den gamla.
Målgrupp och budskap
Det finns många "förståsigpåare", och alla har vi olika referensramar. Det är alltid svårt att implementera något nytt. Kanske blir det lättare att ta emot, om vi får berättat vilka tankar som ligger bakom formspråk och färger: Vem/vilka är den tänkta målgruppen? Vilka tankar ligger bakom färgvalet och nyanserna? Och vilket/vilka budskap vill man förmedla?
Maria
Om det är någon som verkar är bitter är det nog du själv. Det är klart att du ska säga din mening, lika självklart som det är att vi övriga får lov att säga vår mening! Det är ett öppet samtalsklimat här, tack och lov!