Av solidaritet följer vi inte med på flyget

Pauline Färdow, Emma Jansson, Martin Wallén präststuderande
Mitt under följande klimatkris väljer Svenska kyrkans utbildningsinstitut, som är en del av Svenska kyrkans nationella nivå, att flyga femtio präststuderande, lärare och medarbetare till Jerusal

Mitt under följande klimatkris väljer Svenska kyrkans utbildningsinstitut att flyga femtio präststuderande, lärare och medarbetare till Jerusalem.

Greta Thunberg har blivit världskänd och fått miljontals människor att gå ut i strejk för klimatet världen över som en del av Fridays for future. Uppror och demonstrationer har också uppkommit i kyrkans namn där präster gått ut och strejkat under hashtaggen #preachersforfuture för att visa solidaritet med Greta och de som strejkar för klimatet.

I rådande stund blockerar den internationella rörelsen Extinction Rebellion flera storstäder världen över för att belysa den klimatkris vi befinner oss i. Extinction Rebellion betonar att vi befinner oss i ett globalt nödläge där livet på jorden är i kris och hotat.

Mitt under följande klimatkris väljer Svenska kyrkans utbildningsinstitut, som är en del av Svenska kyrkans nationella nivå, att flyga femtio präststuderande, lärare och medarbetare till Jerusalem. Vi förstår vikten av religionsdialog och ekumeniskt samarbete för att bevara och upprätthålla kristna relationer i Jerusalem. Men ställer oss kritiska till vad det skickar ut för signaler att flyga så många personer för en resa på sex dagar. Detta framför allt när kyrkan och samhället har kunskapen om att vi befinner oss i en klimatkris. 

Vi som skriver denna artikel är tre präststuderande på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Vi ställer oss kritiska till denna obligatoriska resa som ingår som en del i vår utbildning och ifrågasätter hur kyrkan i en rådande klimatkris kan genomföra en sådan resa.

Vi reser inte med i solidaritet med de människor som redan i dag drabbas av klimatförändringar.

Vi reser inte med i solidaritet med framtida generationer. 

Vi reser inte med i solidaritet med den skapelse som Gud har gett oss att vårda. 

Vi behöver agera nu för att hålla ner den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Det räcker inte enbart med att minska utsläppen. För att vi ska nå klimatmålen krävs det en storskalig och radikalt omvälvande samhällsförändring. Och vi som kyrka borde vara ledande i den omställning som behöver göras. 

Jesus ord från Mikaliedagen: Ve dig! och Gretas ord: How dare you! Hur vågar ni! ekar mellan varandra. I Gretas tal i FN säger hon “Ni är fortfarande inte tillräckligt mogna för att säga som det är. Ni sviker oss …. Här och nu drar vi en gräns.”

Jesus ord i Johannesevangeliet talar om den sanning som ska göra oss fria, orden ekar i samklang med Gretas. När ska människor vakna upp och inse att vi har kunskapen och fakta om hur allvarligt läget är? Och att vi måste börja handla därefter.

Pauline Färdow
Emma Jansson  
Martin Wallén

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Glöm inte att namedroppa Greta. Glöm inte Greta, hon är inne nu. Försök markera att ni och Greta är på samma sida. Den goda sidan. Den solidariska sidan. Ni och Greta. Greta och ni. Ni kan lätt klimatkompensera för resan om ni vill, men det är väl roligare att få göra en symbolmarkering i KT och visa att Ni är av Det Rätta Virket. Ni och Greta.
Bra att ni vågar ta ställning.
Kerstin Wimmer
Starkt, modigt och inspirerande, tack!