Även utbildningsresor måste noga övervägas

Kenneth Nordgren och Elisabet Pettersson Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Foto: Mikael M Johansson

Den kritik de studerande uttrycker i sin artikel är också något som vi i ledningen för utbildningsinstitutet vägt in i skäl för och emot resan, skriver företrädare för Svenska kyrkans utbildningsinstitut i en replik.

I Kyrkans Tidning nummer 45/19 skriver tre studerande på Svenska kyrkans utbildningsinstitut att de av klimatskäl väljer att avstå den resa till Jerusalem som planeras för präststuderande och lärare i december. De gör det i solidaritet med dem som redan i dag drabbas av klimatförändringarna, med framtida generationer och med den skapelse vi är satta att ta ansvar för.

Det är en hållning värd respekt. Den kritik de studerande uttrycker i sin artikel är också något som vi i ledningen för utbildningsinstitutet vägt in i skäl för och emot resan.

I ena vågskålen ligger Jerusalems historiska betydelse för kristendomen och möjligheten till erfarenheter och insikter som endast kan erövras genom mänskliga möten och personliga upplevelser på plats. Här ligger också de tydliga önskemålen från kristna i Mellanöstern om att besöka dem för att inhämta kunskap om deras svåra situation och visa solidaritet på plats. I Jerusalem ligger också Svenska teologiska institutet, STI, med dess unika kompetens inom religionsmöten, judisk tradition och dialog i en konfliktsituation.

I den andra vågskålen ligger den nödvändiga klimatomställningen som vi alla måste bidra till. Utbildningsinstitutet är, med hela Svenska kyrkan på nationell nivå, med och tar ansvar för en klimatomställning genom att minska på resor, undvika flyg när det går, använda videokonferens till många möten och på andra sätt arbeta för en hållbar livsstil.

Som del av Kristi världsvida kyrka vill vi samtidigt inte helt ta bort möjligheten till internationella möten och kontakter där flyg är en förutsättning. Resor som syftar till lärande och solidaritetsbygge, till förståelse för innebörden av en världsvid gemenskap och religionerna som fredsbyggande kraft, menar vi behöver fortsätta.

Vi anser också att den aktuella utbildningsresan till Jerusalem uppfyller dessa syften på ett tydligt sätt och har därför landat i beslutet att genomföra den. Samtidigt är vi medvetna om att även utbildningsresor måste noga övervägas i dag och i framtiden, inte minst inom kyrkan.

Avslutningsvis vill vi uttrycka det lovande i att vi har blivande kyrkliga medarbetare med stort engagemang. Dels för att sätta sig in i komplicerade internationella och religionsdialogiska situationer. Och dels för att vi som kyrka med iver och ansvar ska bidra till klimatkritisk omställning.

Kenneth Nordgren
rektor

Elisabet Pettersson
programchef

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.