Barn och unga har rätt till välutbildad personal

Församlingspedagog­rekryterarna 

Biskopsbrevet "och lär dem...". Foto: Svenska kyrkan

I Svenska kyrkans församlingar behövs det fler församlingspedagoger

Alla stiftsrekryterare samlades i Uppsala för överläggningar i samband med Fokusveckan med tema Lärande och undervisning. Vi samtalade kring församlingspedagogens roll och vikt i församlingen. Ett konstaterande är att det aldrig funnits så många utbildade församlingspedagoger som nu. Det är en utveckling Svenska kyrkan är beroende av även i framtiden.

Enligt barnkonventionens ­artikel 27 har barn rätt till andlig utveckling. Genom utbildade församlingspedagoger får barn och unga möta goda praktiker och reflekterande teoretiker som går med en bit på vägen, öppnar dörrar till den kristna trons berättelser och ger nycklar för att kunna reflektera över sitt eget liv och trons stora berättelser. En församlingspedagog är för det första rustad för att bildligt talat bedriva en andlig simskola för ­livet i församlingens arbete med barn och unga, är för det andra en yrkeskår som tar det stora nationella programmet för lärande och undervisning vidare i den ordinarie verksamheten för barn och unga och för det tredje arbetar med att barn och ungas kunskap om kristen tro kommer att öka.

Vår tidigare ärkebiskop Antje Jackelén har under en längre tid talat om behovet av en andlig simskola för livet. Det vill vi tacka för och adressera en stor del av den uppgiften till församlingspedagogerna. Ni är rustade för uppgiften! Det är en livräddning av barns existentiella hälsa. Församlingspedagogerna har verktyg för att göra just detta.

Med församlingspedagoger anställda i församlingarna tar församlingarna vidare det nationella programmet för lärande och undervisning och kvalitetssäkrar på så vis att det erbjuds en reflekterad undervisning om kristen tro för barn och unga.

Trots att många röster höjs om att vi lever i ett sekulariserat samhälle där kunskapen om kristen tro sjunker vill vi lyfta församlingspedagogens roll som den som är väl rustad i mötet med barn och unga. Som har verktygen, som är skolade i vikten av god förberedelse och reflektion utifrån de didaktiska frågorna och som framför allt vill och kan sprida positiva bilder av den kristna trons berättelser. I Svenska kyrkans församlingar behövs det fler församlingspedagoger. Det utbildas just nu 58 församlingspedagoger på Svenska kyrkans utbildningsinstitut och till hösten 2023 vill ungefär 20 personer börja. Vad vi vet går ingen församlingspedagog just nu arbetslös.

Barn har rätt till andlig utveckling och får det bäst genom utbildad personal. Genom en reflekterad undervisning kommer barn och ungas kunskap om kristen tro öka. Efter läsning av biskopsbrevet ”och lär dem…” kan situationen beskrivas som akut. Vi tror att genom att anställa utbildade församlingspedagoger och ge dem uppdrag att driva och möjliggöra en kvalitativ undervisning i kristen tro ger vi barn och unga tolkningsnycklar som både kan öka kunskapen om kristen tro och ger större existentiell hälsa.

Vi är glada att ha fått stå i tjänst som församlingspedagoger i Svenska kyrkan och tar med glädje emot fler som vill gå in i tjänst i ett av världens mest berikande och betydelsefulla ­arbeten!

Församlingspedagog­rekryterarna 
Maria Berglund, Luleå stift
Maria Vilander Holmquist, Härnösands stift
Camilla Zacco, Uppsala stift
Ann-Marie Nordström, Karlstad stift
Nicklas From, Västerås stift
Helena Åhlin, Strängnäs stift
Monica Johansson, Stockholms stift
Ulrika Helmersson, Skara stift
Helen Kémi, Linköpings stift
Marie Svensson, Göteborgs stift
Christina Evertsson, Växjö stift
Eva Wulff, Lunds stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Karin Janfalk
Till alla er kollegor vill jag säga, jag står helhjärtat bakom er beskrivning av vikten av formellt utbildade församlingspedagoger. Vill bara lyfta en sak som jag ofta lyfter: det finns väldigt få outbildade människor i Sverige. Många har god utbildning så att beskriva det som att utbildad personal är likställt med formellt utbildade församlingspedagoger blir inte helt bra. Helheten blir bra – formellt utbildade församlingspedagoger som krokar arm med annan personal med god utbildning.
Katarina
Generalister har vi fått mycket gott om efter många år av politisk styrning av utbildning och arbetsmarknad åt det hållet. Fördelen är att fler kan uträtta nästan (!) samma som specialister. Men bara nästan. Det är specialisterna som gör att man inte trillar ner i en försvagande spiral då små brister än här och än där multipliceras och byggs in. Bra att specialkunskaper aktivt efterfrågas och att de som ägnat fördjupning inom ett område också efterfrågas och ges möjlighet att forma och utveckla verksamheterna.