Bort med partierna från Svenska kyrkan!

Oscar Räng Olsson Paula Bon kandidater till kyrkomötet

Vi vill att Svenska kyrkan, i likhet med alla andra kristna och icke kristna trossamfund, själv ska bestämma över hela sin verksamhet.

Att ett land ska styras av politiker som folket väljer i allmänna val är grunden i vår demokrati, men stämmer det verkligen in på alla samhällsaktörer? Svenska kyrkan styrs av politiker och trots att man separerat kyrkan från staten för mer än 20 år sedan bestämmer fortfarande politiker över kyrkan. Vi vill att Svenska kyrkan, i likhet med alla andra kristna och icke kristna trossamfund, själv ska bestämma över hela sin verksamhet, därför vill vi inte se politiska partier i Svenska Kyrkan.

Hur fin principen kring representativ demokrati än må vara, måste vi vara medvetna om att det är ett trossamfund vi talar om, inte ett land i detta fallet. Med det i åtanke låter den demokratiska principen mindre lockande. Den självklara frågan kan nu ställas, bör de som inte är troende eller engagerade i kyrkan ha inflytande i kyrkans ledning och i dess högsta beslutande organ?

Ett flertal av nomineringsgrupperna i Kyrkan är inte bundna till något politiskt parti.
Kristdemokrater i Svenska Kyrkan har ingen koppling till Kristdemokraterna, varken ekonomiskt eller till partiet i övrigt. Dock är Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna i kyrkan precis samma parti som i riksdagen. Det betyder att partistyrelserna för dessa partier har stort inflytande över vad nomineringsgrupperna ska driva för frågor i kyrkan. Dessutom tar dessa partierna emot pengar från Svenska Kyrkan.

Dagens Industri rapporterade 2019 att Socialdemokraterna tog emot 3,3 miljoner kr av Svenska kyrkan. Socialdemokraterna och Centerpartiet driver teologiska frågor i sin kyrkovalrörelse, frågor som enbart biskopar och övriga teologer borde ha inflytande över.

Att kyrkan står fri från politik är även i en andlig mening viktig för många av kyrkans besökare. När ett politiskt parti styr den kyrkliga verksamheten riskerar man att göra politiskt oliktänkande andligt hemlösa då kyrkan och dess verksamhet färgas av politiska idéer som alla helt omöjligt kan enas om.

Vi menar att politiker inte ska ha rätt att säga vad en präst ska tro på och vilken teologi Svenska kyrkan ska bedriva, här ska Svenska kyrkan behandlas precis på samma sätt som andra trossamfund.

Vill ni också att kyrkans biskopar och övriga teologer ska bestämma över teologiska frågor i kyrkan? Lägg en röst på Kristdemokrater i Svenska kyrkan 19 September.

Personrösta

Oscar Räng Olsson
Paula Bon
kandidater till kyrkomötet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.