Kyrkosyn 2

Det är dags att vi blir en diakonal–politisk kyrka

Rigmor Borg, församlingsherde
Kyrkan och omvärlden behöver inte en kyrka som börjar i teorier utan sätter de utanförställda i centrum, upppmanar debattören. Foto: Mikael M Johansson

Kyrkan och omvärlden behöver en kyrka som börjar i praktik och inte i teorier, menar debattören.

Dags igen för statistiken. Vi räknar in hur många som deltagit i vår kyrkas gudstjänster och aktiviteter.

Dags igen för planeringssamtal om hur vi omprövar våra verksamheter, så att människor kanske kan känna sig mer tilltalade av våra erbjudanden.

Visst, allt detta är gott och väl.

Men, vad jag tror att kyrkan själv och omvärlden behöver, är inte en kyrka som börjar i teorier utan i praktik!

Hög tid för en kyrka som med en röst lyfter de utsattas liv och verklighet. Hög tid för en kyrka som tydligt och med en röst proklamerar och praktiserar Jesus uppdrag: att sätta dem utanförställda i centrum, lyfta de som tyngs av brist på livets nödtorft, att fylla med hopp dem som just nu lever i hopplöshet.

I Jesu namn måste väl kyrkan resa sig och stå upp för denna Jesus-vision!

Detta måste ske, både i praktisk handling och i tydliga ställningstaganden för ett samhälle som skapar villkor som lyfter de mest utsatta och bygger hoppfulla gemenskapsstrukturer i stället för segregation och klyftor.

Ännu har inget politiskt eller religiöst system förmått att bygga ett samhälle där det finns plats för alla människor på lika villkor.

Nu är det hög tid att återvända till Jesus och hans föredöme; att lyfta fram de ”minsta” och låta den visionen leda oss i byggandet av ett nytt Sverige, ett nytt Europa, en ny värld.

Vi är alla ett. Till denna sanning återvänder vi varje gång vi delar Herrens måltid; Brödet som vi bryter är ett, så är vi fastän många ett enda bröd...

I Jesu namn måste väl kyrkan resa sig och stå upp för denna Jesus-vision!

Rigmor Borg
församlingsherde i Kullaviks församling/Särö pastorat

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
TACK! Ett ord i rättan tid...... Som låter så välbekant..... Precis som en levande framställning av SKUT/Utlandskyrkans sätt att arbeta alltsedan gamla sjömanskyrkans tid, "en handfast diakoni", ända in i dagens situation. Man brukar ju även beskriva det Du skriver som växelverkan mellan "torget" och altaret...... Aldrig har ordden i Mt.25 blivit så levande och fått ett sådant gensvar som under mina 16 SKUT-år...... Det är ju idagf polpulärt att tala om "Messy Church" och att vara kyrkan på ett nytt sätt...... Varför gå över ån efter vatten....? SKUT-församlingarna har fortfarande mycket att lära ut! Lycka till !
Skilj på Gudstjänst och den vardagliga utövande kristendomen ute bland våra medmänniskor. Kort sagt hur vi verkar som kristen bland våra medmänniskor. Gudstjänstbesökarna är kanske få men in gen vet hur deras sammanlagda lycka Gudstjänsten förmedlar till den lyssnande enskilda människan. Med andra ord om deltagandet är lågt vid gudstjänsterna så vet ingen hur mycket glädje altartjänsten förmedlar glädje kanske är större hos gudstjänstdeltagarna än åskådarna på en fotbollsmatch? Svårt att mäta och väga men tål att tänkas på. Nils Ronquist