En sång av hopp i en värld av förfall

Katarina In de Betou

Gärdsmygen. Foto: Örjan Bergwall

Vår värld är i moraliskt och faktiskt förfall. Som kyrka är vi kallade att låta vår sång klinga starkt, som gärdsmygens, mitt i det sköra och bräckliga.

Visste du att det finns fåglar som sjunger även på hösten och vintern? Gärdsmygen är en sådan fågel. Den smyger in och ut ur ris och snår, skapar ett mästerverk av ett bo, ett litet klot av späda grenar och stjälkar där den lägger sina ägg. Gå ut tidigt en morgon, rör dig längs träd och buskage, och hör dess sång! Den sjunger starkt, mycket starkt för att vara så liten. Det får mig att tänka på orden från  2 Korinthierbrevet 4:7: "Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig."

I dagens värld verkar mycket vara skört och bräckligt. Vi kan känna oss små och hjälplösa när vi läser om regeringens budgetförslag för 2024, som ökar utsläppen trots tidigare minskningar inom området för Allmän miljö- och naturvård. Hur är det möjligt att detta sker? Våra egna utsläpp hotar den värld vi delar med så många andra varelser och växter.

I Oxfams rapport om ojämlikhet i kölvattnet av Covid-19 ser vi ännu en form av förfall. Medan de tio rikaste männen i världen har fördubblat sin rikedom, lider 99 procent av världens befolkning av försämringar till följd av pandemin. Ojämlikheten dödar, och de rikaste släpper ut enorma mängder koldioxid medan de fattigaste lider.

Vår värld är i moraliskt och faktiskt förfall. Men varför använda en så obetydlig varelse som gärdsmygen som metafor? Jo, för Gud har placerat sin skatt i bräckliga lerkärl, vilket inkluderar oss och vår natur. Svaren på våra problem finns i naturen, och det är där vi måste skydda skatten, vårt liv på jorden.

Så hur hittar vi sången mitt i allt det sköra och bräckliga? Som kyrka är vi kallade att låta vår sång klinga starkt, som gärdsmygens, mitt i det sköra och bräckliga.
För att vara som gärdsmygen och finna vår sång mitt i det bräckliga, måste vi vara livsbejakande på alla sätt som vi kan. Vi har en rik verktygslåda av kreativitet och kraft, både inom oss själva och inom vår kyrka. Här är några exempel på hur vi kan låta vår sång höras:

Våga tala om det svåra: Vi kan öppet och ärligt diskutera de utmaningar och problem som vår värld står inför. Genom att lyfta fram svåra frågor kan vi arbeta tillsammans för att hitta lösningar.

Bygga verksamhet och mötesplatser som stärker förundran och känsla av sammanhang med och i naturen: Som Martin Lönnebo så klokt påpekar i sin bok "Drömmen om den innersta sjön", är skapelsen ett sakrament. Genom att skapa mötesplatser och verksamheter som främjar förundran inför naturen och känslan av sammanhang med den, kan vi uppmuntra en djupare koppling till vår omgivning.

Främja, uppmuntra och stärka all form av kreativt arbete och estetiska uttrycksformer som dans och konst. Vi kan konstatera att  kultur berikar våra liv, vår kyrka och vårt samhälle. Genom att stödja och främja dessa uttryck kan vi också främja skönhet och kreativitet i världen, som är så viktigt för att möta olika utmaningar.

Ge andlig vägledning: Det är en del av vårt kristna kall att dela med oss av den visdom och vägledning som vi alla behöver och som finns djupt inbyggt i vårt trosliv.

Genom att integrera dessa handlingar och insikter i våra liv kan vi vara som gärdsmygen, sprida hopp och förändra världen omkring oss.

Låt oss ta med oss gärdsmygens sång och styrka med oss när vi går ut i världen. Låt oss sjunga en ny sång av rättvisa, solidaritet, jämlikhet och varsamhet. Som kyrka, som mänsklighet och som individer, har vi möjligheten och skyldigheten att vara goda förvaltare av den skatt som Gud har lagt i våra bräckliga lerkärl. Låt oss tillsammans, som en enad mänsklighet, sträva efter att skydda vår värld och skapa en bättre framtid för alla levande varelser på denna jord. Gärdsmygen sjunger sitt budskap till oss: Sjung, värld! Sjung en ny sång, för det är aldrig för sent att börja

Katarina In de Betou

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Jacob
Låter som en fruktansvärd vision.
Ingrid Edgardh
Ja! Amen!