Existentiell vilsenhet kräver lotsar skolade i praktisk teologi

Cecilia Melder, T.D. i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa, lektor vid Enskilda Högskolan Stockholm och präst
skylt samtal pågår själavård Foto: Lars Rindeskog

Människor i existentiell sårbarhet och nöd behöver inte 16 telefonsvarare

Med förtvivlan och helig vrede läser jag debattartikeln: ”Det måste bli enklare att få träffa en präst i själavård” (KT 21). Lokala själavårdare i beredskap – som vi kan kalla (SIB) i likhet med tjänsteman i beredskap (TIB) – är bra. Men grundproblemet måste lösas: prästen som själavårdare riskerar att försvinna. Tack och lov har diakonerna, med sin kompetens tagit ett stort ansvar. Men det innebär inte att prästerna kan abdikera från sitt vigningsuppdrag. Svenska kyrkans förtroendekapital måste värnas, bara 8 procent av befolkningen i Norden har förtroende för religiösa organisationer (World Values Survey, 2021). I en folkkyrka med trosarv från de äldsta församlingarna, måste problemet tas på allvar.

Själavården är ett fundament i kyrkan. Biskop Ignatius av Antiokia (år 30–105/107) skrev: ”Tiderna kallar dig, som lots i vinden för de som kastas runt i stormen, som söker en fristad, så att både du [och de under din vård] kan komma till Gud” (uå, s. 242). En kallelse lika aktuell i dag som för 2000 år sedan. Den psykiska ohälsan fortsätter att öka enligt myndigheternas årsrapporter 2022. Psykiatrin går på knäna, hjälplinjer och Jourhavande präst jobbar för högtryck. Vårt samhälle efterfrågar kompetens att möta djupa existentiella frågor. Forskningen visar på ett starkt samband mellan existentiell hälsa, psykiskhälsa och välbefinnande. Och Svenska kyrkan nedmonterar själavården i församlingar och på institutioner.

Prästen som själavårdare betonas i biskopsbrevet, ”Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan” (2015) liksom vikten av insikt i psykologi och samtalsteknik. Men på senare tid hävdas det att själavård inte ingår i församlingens grundläggande uppgift, enligt Kyrkoordningen. I stället sägs det uteslutande vara ett diakonalt uppdrag och inte prästens uppgift. Vissa präster hävdar helt sonika att de inte bedriver själavård, då de varken har ansvar eller kompetens för det – diakonerna håller med. Psykologi ingår inte längre i de akademiska examenskraven för blivande präster. Det är oförståeligt, prästerna har kallats ”hjärtats läkare” och själavården ”konsternas konst” för: ”[V]em kan vara okunnig om att såren i människans sinne är mer fördolda än såren i tarmarna?” som biskop Gregorius den Store skrev år 590 (s. 420).

Fram till 1992 reglerades församlingslivet av kyrkolagen. Kyrkoordningen ersatte den kyrkokommunala delen i syfte att vara ett regelverk för kyrkans institutionella sida och det gemensamma uppdraget i församlingen. Kyrkolagens (uråldriga) regelverk för verksamheten, blev aldrig ersatt.

Nu hoppas jag och ber att någon med mod och makt snarast säkrar upp prästernas kompetens och krisberedskap. Låt den motsvara folks förväntningar: på en person som står trygg och kompetent i krisens epicentrum, oberoende om det gäller det lilla barnets begravning, den självmordsnäras ångest eller en masskadesituation. Människor i existentiell sårbarhet och nöd behöver inte 16 telefonsvarare de behöver en lots som kan bistå till en säker hamn.

Cecilia Melder,
T.D. i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa, lektor vid Enskilda Högskolan Stockholm och präst i Svenskakyrkan sedan 1992

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Thomas Sjöberg
Bra att lyfta själavårdens viktiga roll i uppdraget att vara en relevant kyrka för människor i vår tid. Vi som arbetar i sjukhuskyrkan möter människors existentiella livsfrågor och för ständigt samtal omkring tro, lidande, förluster och meningsfrågor. Jag vill tro att de samtalen förs också i alla kyrkliga handlingar som samtal inför begravningar mm. Vi i sjukhuskyrkan hänvisar ofta till de lokala sammanhangen i våra församlingar som mötesplatser för en gemenskap och andligvård efter en sjukhusvistelse. Thomas Sjöberg, Sjukhuspräst, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping