I själavårdens lyssnande finns ett lärande

Gudrun Rosén, sjukhuspräst Akademiska sjukhuset Uppsala,
skylt samtal pågår själavård Foto: Lars Rindeskog

Vi som arbetar med själavård önskar att även själavården ska få ta utrymme och plats i en satsning

För 50 år sen bildades föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, SKAIS. En anledning till bildandet var att sjukhuskyrkomedarbetare upplevde att de inte fick den fortbildning som krävdes för att klara av utmaningarna i att vara själavårdare på sjukhus. En av föreningens viktigaste uppgifter blev att varje år anordna fortbildningsdagar för Sjukhuskyrkan. Idag är det ett gemensamt åtagande tillsammans med den frikyrkliga motsvarigheten. Fortfarande finns samma behov hos oss sjukhuskyrkomedarbetare och utan föreningarna som driver detta skulle vi inte få den fortbildning som är nödvändig.

Sjukhuskyrkans arbete lyfts ofta upp som något man är stolt över att kyrkan gör. Vi som jobbar i Sjukhuskyrkan kan känna uppskattning men samtidigt är vi många gånger osynliga med vårt arbete och de behov som finns för att utföra arbetet. Kvalificerad själavård är något som sker på sjukhus och inom annan institutionssjälavård, men många församlingar har inte utrymme, intresse, tid att utveckla och fördjupa själavården utanför institutionssjälavården. Utvecklingen och fördjupningen blir beroende av intresserade och initierade kyrkoherdar eller enskilda medarbetare som har ett intresse för själavård. Sjukhussjälavårdens utveckling är också beroende av en förening som SKAIS som bär ett ideellt stort ansvar.

Just nu satsar Svenska kyrkan pengar och engagemang på lärande och undervisning. Det är förstås en viktig sak för kyrkan och dess framtid. Vi som arbetar med själavård önskar att även själavården ska få ta utrymme och plats i en satsning. När själavården får vara en del av diakoners och präster arbete märks det i teologin och dess uttryck. Vi tror att det är en förutsättning för att kyrkan ska beröra människor på djupet.

Vi ser att själavårdens plats i Svenska kyrkan är svag och otydlig när den skulle kunna vara, och borde vara, grunden för kyrkans arbete. I själavårdens lyssnande finns ett lärande.

Gudrun Rosén,
sjukhuspräst Akademiska sjukhuset Uppsala,
Ordf i SKAIS och koordinator för European Network of Health Care Chaplaincy

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Prenumerera på Nyhetsbrev

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in.