Fastslagna positioner som förtroendevalda beslutat om

Erik Lysén , Internationell chef för Svenska kyrkan
Fastslagna positioner som våra förtroendevalda har beslutat om finns i alla de frågor kritiken gäller, skiver Erik Lysén i en replik.

I alla dessa frågor finns det fastslagna positioner som våra förtroendevalda har beslutat om – antingen i kyrkomötet, kyrkostyrelsen eller kyrkostyrelsens internationella råd, skriver Erik Lysén i en replik till Bengt Olof Dike. 

Bengt Olof Dike anklagar mig felaktigt i Kyrkans Tidning för att driva en egen agenda i Svenska kyrkans namn. Utspel och uttalanden i de frågor Dike tar upp; sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), HBTQ-personers rättigheter samt kritik mot handlingar som försvårar en rättvis fred baserad på en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina är en del i min roll som internationell chef för Svenska kyrkan.

I alla dessa frågor finns det fastslagna positioner som våra förtroendevalda har beslutat om – antingen i kyrkomötet, kyrkostyrelsen eller kyrkostyrelsens internationella råd. Dessa positioner grundar sig på ett samarbete tillsammans med våra lokala samarbetspartner och kyrkor.

För att uppnå förändring inom dessa frågor jobbar vi ibland tillsammans med andra organisationer. Det innebär inte att vi står bakom allt som de organisationerna står för – lika lite som de står bakom alla Svenska kyrkans beslut.

På några punkter kan jag dock lugna Bengt Olof Dike. Jag tror på missionsbefallningen, att Jesus kärlek omfattar alla och inte gör skillnad på människor.  Jag tror också på att det är viktigare än någonsin att stå upp för demokrati, frihet och solidaritet i en värld som präglas av både ofrihet och demokratisk tillbakagång.

Erik Lysén
Internationell chef för Svenska kyrkan

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Taggar:

Politik