Fattigdomen och utsattheten i världen ökar– kraftsamla för Act Svenska kyrkan

Lars G Linder, Jan Olov Sundström, biskop Åke Bonnier, biskop Karin Johannesson ledamöter av kyrkostyrelsens internationella råd

Vi är övertygade om att det trosbaserade engagemanget för medmänsklighet och internationell solidaritet fortfarande är starkt bland de som ger till och engagerar sig för internationell mission och diakoni i Svenska kyrkan. Tillsammans behöver vi kraftsamla för att upprätthålla en hög nivå på insamlingen.

Act Svenska kyrkans partner går på knäna och befinner sig i en akut ekonomisk och social kris till följd av coronapandemin. Uppemot två miljarder människor har enligt FN-organet ILO tappat sin försörjning i den så kallade informella sektorn - där människor försörjer sig med otrygga arbeten inom gatuförsäljning, hushållstjänster och jordbruk för självhushåll. Situationen är akut i många av våra samarbetsländer. I Betlehem har många förlorat sin försörjning i turistnäringen, vilket tvingat den lutherska kyrkan att börja dela ut matpaket.

Många av våra partner har rapporterat att våldet mot kvinnor, barn och HBTQ personer ökat kraftigt när man tvingats stanna hemma med en våldsam partner, något som Act Svenska kyrkan har lyft vid flera tillfällen. I flera av våra samarbetsländer har auktoritära ledare tagit tillfället i akt att stifta lagar som förbjuder sammankomster och demonstrationer, vilka riskerar att bli kvar när pandemin är över.

Samtidigt som behoven är stora i världen har de insamlade medlen från Svenska kyrkans församlingar minskat. På grund av pandemin har vi inte kunnat samlas till gudstjänst och ta upp regelbundna kollekter. Trots en omställning till digital insamling och stor kreativitet bland engagerade kommer vi inte att kunna kompensera för detta bortfall. Sammantaget leder detta till att vi riskerar att tappa mer än 100 miljoner kronor i intäkter, 2020–2022. Det betyder att vi måste meddela våra samarbetspartner och ekumeniska organisationer, inklusive Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och ACT-alliansen, att vi kommer att behöva minska vårt stöd i en tid när deras arbete behövs som mest.

Den ekonomiska situationen har också förvärrats som en följd av att Act Svenska kyrkans humanitära partnerskap med Sida bara förlängs i ytterligare två år, med mer begränsad finansiering. Sida vill prioritera humanitära aktörer inom FN-systemet och stora internationella organisationer. Detta trots att det internationella samfundet har enats om en ”lokaliseringsagenda”, det vill säga att en större andel av det humanitära biståndet måste gå till lokala aktörer, de som finns på plats och är de som först svarar i en humanitär kris.

Vårt samarbete inom ramen för ACT-alliansen och med lokala, kyrkligt baserade aktörer i mer utdragna humanitära kriser, anses mindre relevant för Sidas humanitära finansiering framöver. I Sidas bedömning finns kritik som vi tar till oss, till exempel att vi behöver bli bättre på att rapportera resultat av vårt psykosociala arbetssätt. Samtidigt vet vi genom oberoende granskning att vårt arbete håller hög kvalitet. Act Svenska kyrkan har som första organisation i världen åter certifierats enligt Core Humanitarian Standard, en internationell humanitär kvalitetsstämpel. Konsekvenserna av Sidas beslut är att Act Svenska kyrkan kan tappa en ansenlig del av sin humanitära finansiering de närmaste åren. Det är dock viktigt att notera att Act Svenska kyrkans goda partnerskap med Sida i det långsiktiga utvecklingssamarbetet fortsätter som vanligt.

Vi är övertygade om att det trosbaserade engagemanget för medmänsklighet och internationell solidaritet fortfarande är starkt bland de som ger till och engagerar sig för internationell mission och diakoni i Svenska kyrkan. Tillsammans behöver vi kraftsamla för att upprätthålla en hög nivå på insamlingen. Vi behöver också kompensera bortfallet av statlig finansiering.

I kyrkan finns en förståelse att vi hör ihop i den världsvida kyrkan, ”lider en kroppsdel, så lider också alla de andra.” (1 Kor 12–26). Innebörden av ett enda bröd, en enda mänsklighet är uppenbar för oss alla. Vi kan inte stänga dörren till människor långt bort i ett läge där extraordinära insatser krävs för att situationen för drabbade människor och partner runt om i världen inte ska bli ännu värre.

Detta har också kyrkostyrelsen förutsett i sin särskilda Verksamhet och ekonomi-skrivelse (2021–2023) till kyrkomötet, där kyrkostyrelsen öppnar för att särskilda medel för akuta insatser globalt i den världsvida kyrkan kan bli aktuella.

Låt oss med förenade krafter stå på de utsattas sida och visa medmänsklighet, mod och hopp.

Lars G Linder, ordförande

Jan Olov Sundström, vice ordförande

Biskop Åke Bonnier

Biskop Karin Johannesson

ledamöter av kyrkostyrelsens internationella råd

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.